« Back to Search« Back to SearchSearch » Ilmanvaihtojärjestelmien- and cleaning of equipment and measuring work, as well as flues chimney sweeping  Saimaan Tukipalvelut Oy

Ilmanvaihtojärjestelmien- and cleaning of equipment and measuring work, as well as flues chimney sweeping

  Lappeenranta Finland — Saimaan Tukipalvelut Oy
Published February 9, 2016 — Deadline February 29, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Company

Support Saimaa Oy ask for an offer ilmanvaihtojärjestelmien- and cleaning of equipment and measuring work, as well as flues nouhoustöistä tuntiveloitusperusteisena billing agreement made for the period 01.04.2016 - 03.31.2018 the extent that this invitation to tender has been determined. All of the city of Lappeenranta Group's units, as well as South Karelia social and health circuit (Eksote) has the right but not the obligation, to award contracts on the basis of the same agreement. On-demand jobs are in Lappeenranta area, and their duration varies from a few hours to a few weeks. The contractor is the main implementer of ordered work and is responsible for site safety at work, as well as construction related to the Contractor and the reporting obligations of the tax authorities. the project supervisor appointed by the Subscriber's work is also responsible for the obligation, other actors. The client undertakes no subscription or purchase volumes, because the number of incoming jobs is not known in advance. The tasks are not uniquely identified. Orders will be taken within the framework of the need and budget. The client reserves the right in exceptional cases, a separate tenders for acquisition of a number of specific individual items.

NOTE! Notification information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma-notification.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Saimaan Tukipalvelut Oy
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Kilpailutuksen teknisestä toteutuksesta vastaa Lappeenrannan kaupungin Hankintapalvelut
Postiosoite
PL 11
Postinumero
53101
Postitoimipaikka
Lappeenranta
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Kilpailutuksen teknisestä toteutuksesta vastaa Lappeenrannan kaupungin Hankintapalvelut
Puhelin
+358401365678
Internet-osoite (URL)
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut/?id=52610&tpk=b8b7af39-a02f-4dd9-bc75-735e0d29504f
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Hankintalaji
Rakennusurakka
Hankinnan nimi
Ilmanvaihtojärjestelmien- ja laitteiden puhdistus- ja mittaustyöt sekä savuhormien nuohous
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
B2/2016
Hankinnan kuvaus
Saimaan Tukipalvelut Oy pyytää tarjousta ilmanvaihtojärjestelmien- ja laitteiden puhdistus- ja mittaustöistä sekä savuhormien nouhoustöistä tuntiveloitusperusteisena laskutustyönä sopimuskaudelle 1.4.2016 - 31.3.2018 siinä laajuudessa kuin tässä tarjouspyynnössä on määritetty. Kaikilla Lappeenrannan kaupunkikonsernin yksiköillä sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä (Eksote) on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tehdä hankintoja saman sopimuksen perusteella. Tilattavat työt ovat Lappeenrannan alueella ja niiden kesto vaihtelee muutamasta tunnista muutamaan viikkoon. Urakoitsija toimii tilattujen töiden päätoteuttajana ja vastaa työmaan työturvallisuudesta sekä rakentamiseen liittyvästä tilaajavastuu ja verottajan tiedonantovelvollisuudesta. Tilaajan työlle nimeämä päätoteuttaja vastaa myös muiden toimijoiden tiedonantovelvoitteesta. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilaus- tai ostomääriin, koska tulevien töiden määrä ei ole ennakolta tiedossa. Tehtäviä ei yksilöidä. Tilaukset tehdään tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Tilaaja varaa oikeuden poikkeustapauksissa kilpailuttaa erillisenä hankintana joitakin erityisiä yksittäisiä kohteita. HUOM! Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt. (45331000-6)
Hankintamenettely
Avoin menettely
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Katso tiedot alla olevan linkin kautta
Tarjouksen valintaperuste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.2.2016 12.00
Tarjouspyyntöasiakirjat
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut/?id=52610&tpk=b8b7af39-a02f-4dd9-bc75-735e0d29504f

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB