« Back to Search« Back to SearchSearch » Expert Services "work for young people and the well-being of older culture" project  Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy

Expert Services "work for young people and the well-being of older culture" project

  Lappeenranta Finland — Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
Published February 25, 2015 — Deadline March 11, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Company
Currently, the tool is not in question, and it is identified as the "missing link in" culture and art between supply and demand Take care service users as well as content management and assists users to the content of the feed so that the contents correspond to the specific needs of the recipients. The aim is that the service being implemented will achieve as much as possible the following: the creative industries and the applied arts contents are collected centrally and distributed in several different channel both in electronic and traditional media. The contents are distributed as widely as possible interfaces, inputs and inserts through to all interested publishers. The information is collected now rely on an electronic tool, which guides you through the contents of the server to tell the products and services just the right things. ● improve the quality of the content. ● To ensure that the content of the various language versions. As described above, in addition to the tool developer must be involved in cooperation Socomin conducted with the service and content production and distribution approach in the design, definition and construction.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
Y-tunnus
1735895-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
Yhteyshenkilö
Tuija Kiljunen
Postiosoite
Laserkatu 6
Postinumero
53850
Postitoimipaikka
Lappeenranta
Maa
Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
Yhteyshenkilö
Tuija Kiljunen
Puhelin
+358447485307
Sähköpostiosoite
tuija.kiljunen@socom.fi
Internet-osoite (URL)
http://www.socom.fi
Vertailuperuste
Painotus
1.
Hinta
2.
Aikaisempi kokemus ja tuntemus kotimaisesta kulttuuritoimijakentästä
3.
Aikaisempi kokemus ja tuntemus kulttuuripalveluiden tuotteistamisesta
4.
Aikaisempi kokemus ja tuntemus sähköisistä tuotteistustyökaluista
5.
Aikaisempi kokemus ja tuntemus hyvinvointialan toimijoista ja verkostoista
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: pieni yritys
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
Asiantuntijapalvelu “Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista” -hanke
Hankinnan kuvaus
Ostettava asiantuntijapalvelu liittyy sähköisen kulttuuripalvelujen tuetun tuotteistamisen työkalun ja sovelluksen käyttöönottoon sekä mallin rakentamiseen sen ylläpitämiseksi. Tällä hetkellä ko työkalua ei ole ja se on tunnistettu ”puuttuvaksi lenkiksi” kulttuurin ja taiteen kysynnän ja tarjonnan välillä Toteutettava sähköinen kulttuuripalveluiden tuetun tuotteistamisen työkalu on palvelu hyvinvoinnillisen sisällön tuotantoon, jalostamiseen ja jakeluun. Palvelun avulla sisällön tuottajat (kulttuuripalveluiden tuottajat) voivat avustetusti tuotteistaa omat tuotteensa, palvelunsa, uutisensa ja tapahtumansa helposti ostettaviksi kokonaisuuksiksi. Toteutettava palvelu huolehtii käyttäjien sekä sisällön hallinnasta ja avustaa käyttäjiä sisällön syötössä niin, että sisällöt vastaavat vastaanottajien erityistarpeita. Tavoitteena on, että toteutettavan palvelun avulla saavutetaan mahdollisimman laajasti seuraavaa: ● Sisällön tuottaja saa viestinsä yhdellä työllä suureen jakeluun. Luovien alojen ja soveltavan taiteen sisällöt kootaan keskitetysti ja jaellaan useassa eri kanavassa niin sähköisissä kuin perinteisissäkin medioissa. ● Erilaiset sisällön jakelijat saavat omiin palveluihinsa automaattisesti laadukasta ja ajankohtaista sisältöä. Sisällöt jaellaan mahdollisimman laajasti rajapintojen, syötteiden ja upotteiden kautta kaikille halukkaille julkaisijoille. ● Sisällön tuottajaa autetaan kertomaan oikeita asioita. Tiedot kerätään nyt luotavalla sähköisellä työkalulla, joka opastaa sisällön syöttäjää kertomaan tuotteistaan ja palveluistaan juuri oikeita asioita. ● Sisällön laatua parannetaan. ● Mahdollistetaan sisällön eri kieliversiot. Edellä kuvatun lisäksi työkalun toteuttajan on osallistuttava yhteistyössä Socomin kanssa toteutetun palvelun ja sisällön tuotannon sekä jakelun toimintamallin suunnitteluun, määrittelyyn ja rakentamiseen. Asiantuntijatyöstä laaditaan kirjallinen selvitys, joka tulee osaksi hankkeen kokonaisraportointia.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
60000 EUR
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. A-palvelu ryhmä 7 (72000000-5)
Voimassaoloaika
1.4.2015 - 30.12.2016
Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Soveltuvuutta arvioidaan tarjoajan taloudellisten edellytysten sekä aikaisemman, hankkeen toteuttamisen kannalta merkittävän kokemuksen ja tuntemuksen pohjalta erityisesti:  kotimaisesta kulttuuritoimijakentästä  kulttuuripalveluiden tuotteistamisesta  sähköisistä tuotteistustyökaluista sekä  hyvinvointialan toimijoista ja verkostoista
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
Selvitys tarjoajan aikaisemmista, tämän hankinnan toteuttamisedellytysten kannalta merkittävistä toimituksista ja kokemuksesta sekä tuntemuksesta (referenssit): - kotimaisesta kulttuuritoimijakentästä, - kulttuuripalveluiden tuotteistamisesta, - sähköisistä tuotteistustyökaluista sekä, - hyvinvointialan toimijoista ja verkostoista. Ote kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteristä Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus, tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Tarjousasiakirja on toimitettava yhtenä kokonaisuutena sähköpostitse osoitteeseen: minna.buure@socom.fi 11.3.2015, kello 16.00 mennessä. Myöhästyneet tarjoukset hylätään. Tarjouksen tulee olla voimassa 31.3.2015 asti. Tarjouksessa tulee määritellä, miltä osin tarjouksen tietoja pidetään liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluvina. Tarjouksia ja niiden liitteitä ei palauteta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
11.3.2015 16.00
Tarjouspyyntöasiakirjat
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/241447/Tarjouspyynt%C3%B6+Asiantuntijapalvelu.pdf

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB