« Back to Search« Back to SearchSearch » ROPE - Construction Partner 3 (URKU3) / CORRECTION NOTICE contract notice 22/03/2016  Liikennevirasto

ROPE - Construction Partner 3 (URKU3) / CORRECTION NOTICE contract notice 22/03/2016

  Helsinki Finland — Liikennevirasto
Published March 30, 2016 — Deadline April 13, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Government_administration, Transportation

Correction Notice applies to the following points which the contract notice:

Box III.2 Conditions for participation: acceptable reception timing of the works, such as to demonstrate sufficient experience of the reportable has been changed.

Section VI.3 Additional Information: contact information, to which inquiries and issues related to the contract notice must be delivered, has changed.

In addition, the aim is that the contract partner is able to meet the customer's needs, if necessary, also in the short term, as conditions change.

The main tasks of the acquisition are as follows:

• Improving the track kuivatusten

• frost objects Repairs

• Improved track stability

• other work on the unit prices and the male and machine hour prices on the track or in the vicinity

be carried out on the basis of the framework agreement relating to the acquisition of the main type of work are eg .:

• Trench clearing and excavation

• Road and railway culverts installation, cleaning and refurbishment work

• Installing Frost Disc track construction layers

• superstructure

• Earthworks and masses of stacking and transportation jobs

• Marshes Osala ditches and drains from building of

• Ratatyömenettelyt and a security guard procedures

• Site management positions

The main type of work and tasks in addition to the service provider must see. track safety devices and electric railway structures and other works related to the track, which are about the conditions jobs.

Work is expected on mm. the following track sections:

• Helsinki-Riihimäki

• Helsinki and Kirkkonummi

• Riihimäki, Tampere

• Riihimäki and Lahti

• Toijala-Turku

• Lahti-Kouvola

• Kerava-Sköldvik

• Kirkkonummi-Turku

• Hyvinkää-Karis

• Karjaa-Hanko

The subscriber can obtain ROPE project contracts in question. track sections from outside of the framework agreement URKU3-for example, through competition works.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Virallinen nimi
Liikennevirasto
Postiosoite
PL 33
Postinumero
00521
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Vastaanottaja
Erkki Mäkelä
Virallinen nimi
Liikennevirasto / Kirjaamo
Postiosoite
PL 33 (Opastinsilta 12 A, 2. krs.)
Postinumero
00521
Postitoimipaikka
Helsinki
Hankintalaji
Rakennusurakat
NUTS-koodi
Uusimaa (FI181)
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi (FI183)
NUTS-koodi
Kanta-Häme (FI184)
NUTS-koodi
Pirkanmaa (FI197)
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Puhelin
+358295643300
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi
+358295643314
Internet-osoite
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
I.2 Hankintayksikön päätoiminto tai -toiminnot
Rautatiepalvelut
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi
ROPE - Urakkakumppani 3 (URKU3) / KORJAUSILMOITUS hankintailmoitukseen 22.3.2016
II.1.3 Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4 Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely, jossa on useita toimijoita. Aiottuun puitejärjestelyyn osallistuvien enimmäismäärä: 3 Puitejärjestelyn kesto: 2 vuotta Ostojen ennakoitu kokonaisarvo puitejärjestelyn kokonaiskeston ajalta: 6000000 - 10000000 EUR Tehtävien sopimusten aikavälit: Puitesopimuksen kesto on 2 vuotta käsittäen vuodet 2016 ja 2017. Lisäksi tilaajalla on harkintansa mukaan mahdollisuus jatkaa puitesopimusaikaa yhdeksi vuodeksi kerrallaan yhden (1) vuoden pituisella optiolla kattaen vuodet 2018 ja 2019.
II.1.5 Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Korjausilmoitus koskee seuraavia hankintailmoituksen kohtia: Kohta III.2 Osallistumisehdot: Riittävän kokemuksen osoittamiseksi ilmoitettavien vastaavan kaltaisten urakoiden hyväksyttävää vastaanottoajankohtaa on muutettu. Kohta VI.3 Lisätiedot: Yhteystietoja, joihin hankintailmoitukseen liittyvät tiedustelut ja kysymykset tulee toimittaa, on muutettu. ROPE – Urakkakumppani 3 (URKU3) -hankinnalla tavoitellaan kustannustehokasta, joustavaa, yhteistoiminnallista ja palvelualtista toimintatapaa routa-, kuivatus- ja pehmeikkökohteiden korjauksissa Suomen rataverkolla Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueella. Urakkakumppanuuden on tarkoitus olla joustava sekä Tilaajan että Palveluntuottajan suuntaan. Tavoitteena on, että rakentamistyötä tehtäisiin myös normaalirakentamiskauden ulkopuolella hyödyntäen mahdollisimman tehokkaasti käytettävissä olevat resurssit sekä liikenteen ehdoilla saatavissa olevat työraot. Normaalirakentamiskaudella tarkoitetaan touko – marraskuun ajanjaksoa, johon rautatiealueella tehtävät työt yleensä ajoittuvat. Lisäksi tavoitteena on, että urakkakumppani pystyy vastaamaan tilaajan tarpeisiin tarvittaessa myös lyhyellä aikavälillä olosuhteiden muuttuessa. Hankinnan päätehtäviä ovat: • radan kuivatusten parantaminen • routakohteiden korjaukset • radan stabiliteetin parantaminen • muut yksikköhinnoilla ja mies- ja konetuntihinnoilla radalla tai sen läheisyydessä tehtävät työt Hankintaan liittyvän puitejärjestelyn perusteella teetettävät pääasialliset tyyppityöt ovat mm.: • Ojan perkaus ja kaivutyöt • Tie- ja ratarumpujen asennus-, puhdistus- ja kunnostustyöt • Routalevyjen asentaminen radan rakennekerroksiin • Päällysrakennetyöt • Maanrakennustyöt ja massojen läjitys- ja kuljetustyöt • Suotosalaojien ja salaojien rakentamiset • Ratatyömenettelyt ja turvamiesmenettelyt • Työmaan johtotehtävät Pääasiallisten tyyppitöiden ja -tehtävien lisäksi palveluntuottajan tulee huolehtia mm. radan turvalaitteista ja sähköratarakenteista sekä muista rataan liittyvistä töistä, jotka ovat edellytyksenä tehtäville töille. Töiden on arvioitu kohdistuvan mm. seuraaville rataosille: • Helsinki-Riihimäki • Helsinki-Kirkkonummi • Riihimäki-Tampere • Riihimäki-Lahti • Toijala-Turku • Lahti-Kouvola • Kerava-Sköldvik • Kirkkonummi-Turku • Hyvinkää-Karjaa • Karjaa-Hanko Tilaaja voi hankkia ROPE-hankkeeseen urakoita ko. rataosille myös URKU3-puitejärjestelyn ulkopuolelta esimerkiksi kilpailuttamalla rakennusurakoita.
II.1.7 Sopimukseen sovelletaan WTOn julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA)
Kyllä
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia
Kyllä Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Optio yhteensä 2 vuotta, mikä tilataan yhdeksi vuodeksi kerrallaan kattaen vuodet 2018 ja 2019 eli optio on mallia 1+1. Lisähankintojen alustava aikataulu: 24 kuukautta (sopimuksen tekemisestä)
Kesto
Alkamispäivä: Päättymispäivä: 31.12.2017
II.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: 1) Vaatimus: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee olla rekisteröityneenä sijoittumismaansa ammatti- tai elinkeinorekisteriin. 1) Selvitys: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee liittää osallistumishakemukseensa sijoittumismaansa lainsäädännön mukainen rekisteriote rekisteröitymisestään ammatti- tai elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekisteriote). Ote ei saa olla osallistumishakemuksen vastaanottamisen määräaikana kolmea (3) kuukautta vanhempi. 2) Vaatimus: Urakoitsijalla tai urakoitsijaryhmittymän jokaisella jäsenyrityksellä tulee olla työntekijöilleen tapaturmavakuutuslain mukainen työtapaturmavakuutus. 2) Selvitys: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee liittää osallistumishakemukseensa työtapaturmavakuutuksen vakuutustodistus. Todistus ei saa olla osallistumishakemuksen vastaanottamisen määräaikana kolmea (3) kuukautta vanhempi. 3) Vaatimus: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee toimittaa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 3) Selvitys: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee liittää osallistumishakemukseensa selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 4) Vaatimus: Urakoitsijalla tai urakoitsijaryhmittymän jokaisella jäsenyrityksellä tulee olla työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto. 4) Selvitys: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee liittää osallistumishakemukseensa selvitys työterveyshuollosta. 5) Vaatimus: Ehdokkaalla tai jollain ehdokasryhmittymän jäsenyrityksellä tulee olla riittävä pätevyys urakan suorittamiseen. 5) Selvitys: Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyystodistus tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä tai muu vastaava näyttö tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä (tärkeimmät referenssikohteet). 6) Vaatimus: Ehdokkaalla tai jollain ehdokasryhmittymän jäsenyrityksellä tulee olla ulkopuolisesti todennettu tähän urakkaan soveltuva laadunhallintajärjestelmä. 6) Selvitys: Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva yritystasoinen RALA-sertifikaatti tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinnasta, esimerkiksi tähän urakkaan soveltuva SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti. 7) Vaatimus: Urakoitsijaryhmittymän tulee liittää osallistumishakemukseensa aiesopimus ehdokasryhmittymän perustamisesta, jos osallistumishakemuksen tekijä on ehdokkaiden ryhmittymä. Urakoitsijat voivat ryhmittyä tarjouskilpailuun osallistuessaan urakoitsijaryhmittymäksi. Urakoitsijaryhmittymän tehdessä osallistumishakemuksen tulee jokaisen ryhmittymän jäsenyrityksen täyttää kohtien 1-4 vaatimukset ja toimittaa vaaditut selvitykset. Kohdissa 1 - 3 mainitut todistukset voi korvata ajantasaisella Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostetulla yritysraportilla, Suomen Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportilla tai muulla vastaavalla raportilla, mikäli ko. raportti sisältää kaikki edellä mainitut tiedot. Tällöin urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksen tulee toimittaa osallistumishakemuksensa yhteydessä raportti kokonaisuudessaan. Pelkkä raportin kansilehti ei ole riittävä selvitys. Jos urakoitsija tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyritys on muualta kuin Suomesta, urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksen tulee soveltuvan lainsäädännön tai soveltuvien viranomaismääräysten niin velvoittaessa olla merkitty vastaaviin rekistereihin sekä toimittaa vastaavat todistukset oman maansa viranomaisilta tai osoittaa edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen muulla hyväksyttävällä tavalla.
III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella, vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: 1) Vaatimus: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen on oltava maksanut kaikki erääntyneet verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa sekä lakisääteiset eläkemaksunsa. Maksusuunnitelmia ei hyväksytä. 1) Selvitys: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee liittää osallistumishakemukseensa viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyritys on maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksunsa sekä lakisääteiset eläkemaksut. 2) Vaatimus. Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen on oltava merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa. 2) Selvitys: Urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jokaisen jäsenyrityksen tulee liittää osallistumishakemukseensa viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyritys on merkittynä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä edellyttäessä (Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta). Kohdissa 1 ja 2 mainitut todistukset voi korvata ajantasaisella Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostetulla yritysraportilla, Suomen Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportilla tai muulla vastaavalla raportilla, mikäli ko. raportti sisältää kaikki edellä mainitut tiedot. Tällöin urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksen tulee toimittaa osallistumishakemuksensa yhteydessä raportti kokonaisuudessaan. Pelkkä raportin kansilehti ei ole riittävä selvitys. Jos urakoitsija tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyritys on muualta kuin Suomesta, urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksen tulee soveltuvan lainsäädännön tai soveltuvien viranomaismääräysten niin velvoittaessa olla merkitty vastaaviin rekistereihin sekä toimittaa vastaavat todistukset oman maansa viranomaisilta tai osoittaa edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen muulla hyväksyttävällä tavalla. Kohdissa 1 - 2 mainitut selvitykset eivät saa olla osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaikana kolmea (3) kuukautta vanhempia. Urakoitsijaryhmittymän tehdessä osallistumishakemuksen tulee jokaisen ryhmittymän jäsenyrityksen täyttää kohtien 1-2 vaatimukset ja toimittaa vaaditut selvitykset tai todistukset.
III.2.3 Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Mikäli osallistumishakemuksen jättää vain yksi yritys, tulee tämän yrityksen (urakoitsijan) täyttää tässä kohdassa esitetyt vaatimukset. Mikäli osallistumishakemuksen jättää yritysten muodostama urakoitsijaryhmittymä, tulee ryhmittymän yhden jäsenyrityksen täyttää tässä kohdassa esitetty vaatimus: 1) Vähimmäisvaatimus: Urakoitsijalla tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksellä tulee olla riittävä kokemus vastaavankaltaisten infraurakoiden toteuttamisesta, mitkä ovat toteutettu Suomea vastaavissa ilmasto-olosuhteissa (lämpötila, lumi, ilmankosteus, routiminen ja näiden muutokset vuodenaikojen mukaan). Riittävällä kokemuksella vastaavankaltaisista infraurakoista tarkoitetaan: Vähintään yhtä (1) rakennusurakkaa, joka on sisältänyt merkittävässä määrin (kuivatusjärjestelmien osuus urakkasummasta yli 50 %) rautatiealueen kuivatusjärjestelmien rakentamista tai parantamista (esim. ojien kaivaminen/perkaaminen, rumpujen asentaminen/uusiminen/puhdistaminen, suotosalaojien/salaojien rakentaminen) ja jossa urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksen ja tilaajan välinen urakkasumma on ollut vähintään 100 000 euroa (alv 0 %). sekä vähintään yhtä (1) rakennusurakkaa, joka on sisältänyt merkittävässä määrin (päällysrakennetöiden osuus urakkasummasta yli 50 %) radan päällysrakennetöitä* ja jossa urakoitsijan tai urakoitsijaryhmittymän jäsenyrityksen ja tilaajan välinen urakkasumma on ollut vähintään 150 000 euroa (alv 0 %). Molempien urakoiden tulee olla hyväksytysti vastaanotettuja 1.1.2010 jälkeen: 1) Selvitys: Vaadittu selvitys annetaan tämän hankintailmoituksen liitelomakkeella 1. *)Radan päällysrakennetöiksi katsotaan kuuluvan radan päällysrakenteeseen eli tukikerrokseen, ratapölkkyihin ja/tai kiskoihin sekä raiteen erikoisrakenteisiin, kuten rautatievaihteisiin, liittyvät rakentamistyöt. Tyypillisiä radan päällysrakennetöitä ovat esimerkiksi tukikerroksen uusiminen eri menetelmin tai ratapölkkyjen asentaminen.
III.3.2 Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys
Ei
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely Ehdokkaat on jo valittu: Ei
IV.2.1 Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet
IV.2.2 Sähköistä huutokauppaa käytetään
Ei
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero
Asianumero LIVI/1787/02.01.01/2016
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Kyllä Muut aiemmat julkaisut: Ilmoituksen numero EUVL:ssa: 2016/S 059-100250, 24.3.2016
IV.3.3 Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen saatavuutta koskevat ehdot
Asiakirjojen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: Asiakirjat ovat maksullisia: Ei
IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.4.2016 klo 11.00
IV.3.5 Kieli (kielet), joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia
suomi (FI)
IV.3.6 Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa (avoin menettely)
3 kuukautta
VI.3 Lisätiedot
Ehdokkaan on ilmoitettava sähköpostiosoitteisiin ossi.peltokangas@sweco.fi, kimmo.vaisanen@sweco.fi ja erkki.makela@liikennevirasto.fi mahdollisimman pian hankintailmoituksen saatuaan yhden yhteyshenkilön yhteystiedot, jonne Liikennevirasto voi lähettää hankintaa koskevat päätökset ja muut mahdolliset tarjouskilpailun aikaiset ilmoitukset sekä lausunto- ja selvityspyynnöt. Hankintailmoitukseen liittyvät tiedustelut ja kysymykset tulee toimittaa viimeistään 4.4.2016 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteisiin osoitteisiin ossi.peltokangas@sweco.fi, arttu.tuominen@sweco.fi ja timo.ripatti@sweco.fi. Sähköpostin otsikoksi tulee merkitä ”ROPE – Urakkakumppani 3 (URKU3), Hankintailmoitus”. Hankintayksikkö toimittaa kaikki kysymykset ja vastaukset kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille hankkeesta kiinnostuneille ehdokkaille viimeistään 6.4.2016. Osallistumishakemus tulee toimittaa kirjeitse kohdassa I mainittuun osoitteeseen (Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä). Kirjekuoreen tulee kirjoittaa tunnus "ROPE – Urakkakumppani 3 (URKU3), Osallistumishakemus". Faksilla tai sähköpostilla toimitettua hakemusta ei hyväksytä. URKU3-tarjouspyyntöaineisto pyritään toimittamaan huhti-toukokuun 2016 aikana kohdan III.2 ”Osallistumisehdot” mukaiset vaatimukset hyväksytysti täyttäneille ehdokkaille.Tarjouskilpailun laskenta-aika on arviolta 3 viikkoa. Hankintamenettelyn ja urakan kieli on suomi.
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
29.3.2016
Tarjouspyyntöasiakirjat
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/278477/HILMA_URKU3_Osallistumishakemus_Liitelomake_1.docx

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB