« Back to Search« Back to SearchSearch » Facades painting puitejärjestelynä  Helsingin Asumisoikeus Oy

Facades painting puitejärjestelynä

  Helsinki Finland — Helsingin Asumisoikeus Oy
Published September 4, 2015 — Deadline September 25, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Real_estate
The subject of the contract are Asumisoikeus Helsinki Oy owned dwellings tasks facades painting. Works include residential houses, facades and balconies painting work. In addition, purchases may also include executable in connection with the facades of residential flats painting works interior painting jobs. In addition, the acquisition is included in the context of the painting work tasks of cleaning work and the additional work and costs, which may be, for example, minor renovation works, which are not included in the painting contract. The acquisition establishes a framework agreement, which is selected from at least three (3) but not more than five (5) contractors. Items of the contract and the determination of orders during the period of the framework agreement will be described in more detail in the invitation to tender and its annexes. To submit an application for participation in the acquisition candidate must ask for a request to participate documentation at info@hankintajuristit.fi. E-mail subject field are asked to write a "Document Request: Facade painting". For more information on the content of the request for participation may be requested by e-mail info@hankintajuristit.fi no later than 11.9.2015 at 12:00 Finnish time. Additional Questions for the e-mail subject field are asked to write "Additional Question: Facade painting". The candidates additional questions will be answered simultaneously by e-mail. Responses to the additional questions submitted an application to participate to all who so requested and contact information to the above e-mail upon registration. Candidates with particular attention to the fact that the candidate has an obligation to thoroughly explore the answers to additional questions prior to the submission of an application to participate. Answer the call can not be answered.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Helsingin Asumisoikeus Oy
Y-tunnus
0912770-2
Postiosoite
Sahaajankatu 20 A
Postinumero
00880
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Postiosoite
Erottajankatu 19 A 11, 6. krs (Käyntiosoite: Eteläesplanadi 24 A)
Postinumero
00130
Postitoimipaikka
Helsinki
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Hankintayksikön luonne
Muu:
Hankintalaji
Rakennusurakka
Hankinnan nimi
Julkisivujen maalaustyöt puitejärjestelynä
Hankinnan kuvaus
Hankinnan kohteena ovat Helsingin Asumisoikeus Oy:n omistamissa asuintaloissa tehtävät julkisivujen maalaustyöt. Urakoihin sisältyy asuintalojen julkisivujen ja parvekkeiden maalaustöitä. Lisäksi hankintoihin voi sisältyä myös julkisivujen maalausurakoiden yhteydessä suoritettavia asuinhuoneistojen sisätilojen maalaustöitä. Lisäksi hankintaan sisältyy maalaustöiden yhteydessä tehtävät siivoustyöt ja lisäveloitustyöt, jotka voivat olla esimerkiksi vähäisiä remontointitöitä, jotka eivät sisälly maalausurakkaan. Hankinnasta perustetaan puitejärjestely, johon valitaan vähintään kolme (3), mutta enintään viisi (5) urakoitsijaa. Hankinnan kohdetta ja tilausten määräytymistä puitesopimuskauden aikana tullaan kuvaamaan tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Jättääkseen osallistumishakemuksen hankintaan ehdokkaan tulee pyytää osallistumispyyntöasiakirjat osoitteesta info@hankintajuristit.fi. Sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan "Asiakirjapyyntö: Julkisivujen maalaustyöt". Lisätietoja osallistumispyynnön sisältöön liittyvistä asioista voi pyytää sähköpostiosoitteesta info@hankintajuristit.fi viimeistään 11.9.2015 klo 12:00 Suomen aikaa mennessä. Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan ”Lisäkysymys: Julkisivujen maalaustyöt”. Ehdokkaiden lisäkysymyksiin vastataan yhtäaikaisesti sähköpostitse. Vastaukset esitettyihin lisäkysymyksiin toimitetaan kaikille osallistumishakemuksen pyytäneille ja yhteystietonsa edellä mainittuun sähköpostiin ilmoittaneille. Ehdokkaan huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että ehdokkaalla on velvollisuus tutustua huolellisesti lisäkysymyksiin annettuihin vastauksiin ennen osallistumishakemuksen jättämistä. Puheluihin ei voida vastata.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Maalaus- ja lasitustyöt. (45440000-3)
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Lisäkohde (-kohteet)
Julkisivutyöt. (45443000-4)
Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Ks. osallistumispyynnön liite 1 Osallistumishakemuslomake.
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
Ks. osallistumispyynnön liite 1 Osallistumishakemuslomake.
Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta tarjoajat, joilta tullaan pyytämään varsinaiset tarjoukset. Osallistumishakemusten perusteella hankintayksikkö valitsee parhaat yritykset tarjoajiksi kilpailutukseen. Tarjouskilpailuun valitaan vähintään viisi (5) tarjoajaa, ellei vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita ole vähemmän. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin em. vähimmäismäärä, hankintayksikkö tulee vertailemaan ehdokkaiden osallistumishakemuksia seuraavin vertailuperustein: 1. Ehdokkaan vähimmäisvaatimukset ylittävät lisäreferenssit julkisivujen maalaustöistä, painoarvo 40 % 2. Nimetyn työnjohtajan vähimmäisvaatimukset ylittävä työkokemus, painoarvo 30 % 3. Ehdokkaan vähimmäisvaatimuksen ylittävä taloudellinen tilanne, painoarvo 30 % Ehdokkaiden vertailuperusteita on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä 1 Osallistumishakemuslomake.
Tarjouksen valintaperuste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.9.2015 12.00

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB