« Back to Search« Back to SearchSearch » Murole construction of canal lock gates  Liikennevirasto

Murole construction of canal lock gates

  Lappeenranta Finland — Liikennevirasto
Published October 1, 2015 — Deadline October 22, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Government_administration, Transportation
Sulu damming, draining and pumping dry keeping. The demolition of machinery, the ancient gates. Removing the old port, restoration of the dismantled parts, and installation of new ports. Ports Transport of equipment to the construction site. The construction of new barrier gates, installation of built-up gates, installation of new machinery, testing, inspection for leaks. The demolition of dams and dams transportation stocks. Specifically urakkaohjelmassa.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Liikennevirasto
Y-tunnus
1010547-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Sisävesiväylät -yksikkö
Yhteyshenkilö
Jukka Tuovinen
Postiosoite
Raatimiehenkatu 23
Postinumero
53100
Postitoimipaikka
Lappeenranta
Maa
Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Sisävesiväylät -yksikkö
Yhteyshenkilö
Jukka Tuovinen
Puhelin
+358295343411
Sähköpostiosoite
jukka.tuovinen@liikennevirasto.fi
Internet-osoite (URL)
http://www.liikennevirasto.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Hankintalaji
Rakennusurakka
Hankinnan nimi
Muroleen kanavan sulkuporttien rakentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
LIVI/5252/02.01.02/2015
Hankinnan kuvaus
Sulun patoaminen, tyhjennyspumppaus ja kuivana pitäminen. Koneistojen purkaminen vanhoista porteista. Vanhojen porttien poistaminen, niistä purettujen osien kunnostaminen ja niiden asentaminen uusiin portteihin. Porttimateriaalin kuljetus rakennuspaikalle. Uusien sulkuporttien rakentaminen, rakennettujen porttien asentaminen, koneistojen asentaminen uusiin, koekäyttö, tiiveyden tarkastus. Patojen purkaminen ja patojen kuljetus varastoihin. Tarkemmin urakkaohjelmassa.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ei ylitä hankintalain 15 §:n kynnysarvoa.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Kanavansulkujen rakennustyöt. (45248100-8)
Voimassaoloaika
1.10.2015 - 31.10.2015
Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
1) Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin; 2) Tarjoajan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut. Lisäksi tarjoajan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee olla merkittynä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa. Hankintayksikkö pidättää kuitenkin itsellään oikeuden hyväksyä tarjoaja ja ilmoitettu alihankkija, jonka maksamattomien verojen määrä on kokonaisuutta tarkastellen vähäinen tai joka on tehnyt veroja ja / tai maksuja koskevan maksusopimuksen ja noudattanut sitä: 3) Tarjoajalla on oltava työntekijöilleen voimassa oleva työtapaturmavakuutus; 4) tarjoajan on oltava luottokelpoinen. Tarjoajalla oltava vesistö- ja puurakentamisen vankka kokemus.
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: 1a) Viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lainsäädännön mukaiset verot ja, että ehdokas ja ilmoitetut alihankkijat ovat merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa (Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta). 1b) Viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen ilmoitus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa (Suomessa sisältyy todistukseen verojen maksamisesta). 1c) Todistus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki työntekijöiden lakisääteiset eläkemaksut. 1d) Vakuutuksenantajan todistus siitä, että tarjoajalla on työntekijöilleen voimassa oleva tapaturmavakuutus. 1e) Jos tarjoajalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja tai sosiaaliturvamaksuja, tulee em. 1a ja 1b -kohtien sijasta toimittaa verovelkatodistus, sopimus verojen/maksujen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos tarjoajalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee 1c- kohdan sijasta toimittaa todistus eläkemaksuveloista, maksujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. 2) Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto tarjoajan luottokelpoisuudesta. Kohdissa 1a-2 mainitut selvitykset eivät saa olla osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaikana kolmea kuukautta vanhempia. Mikäli ehdokas on liittynyt Tilaajavastuu.fi-palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmaan, voi kohdissa 1a-1d mainitut todistukset korvata ko. palvelusta tulostettavalla Tilaajavastuu.fi-yritysraportilla, mikäli raportti sisältää em. tiedot. Tilaaja varaa itselleen oikeuden käyttää ehdokkaan taloudellisen aseman arvioinnissa myös hankintalain (1532/2011) 54 §:ssä mainittuja poissulkemisperusteita. Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): 1) Ehdokkaan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut sekä olla merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa. Lisäksi ehdokkaalla on oltava työntekijöilleen tapaturmavakuutuslain mukainen työtapaturmavakuutus. Hankintayksikkö pidättää kuitenkin itsellään oikeuden hyväksyä ehdokas, jonka maksamattomien verojen ja maksujen määrä on kokonaisuutena tarkastellen vähäinen tai joka on tehnyt veroja ja/tai maksuja koskevan maksusopimuksen ja noudattanut sitä. (alle 10 000 euron suuruinen verovelka katsotaan lähtökohtaisesti vähäiseksi ja siitä ei tarvitse toimittaa veron määrää ja maksusopimusta koskevaa selvitystä. Tilaaja pidättää itsellään kuitenkin oikeuden pyytää verojen määrää ja maksusopimusta koskevia lisäselvityksiä myöhemmin hankintaprosessin aikana.): 2) Ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Teknisten toimintaedellytysten todisteeksi selvitys, joka sisältää mm: - referenssit vastaavanlaisista töistä, - yrityksen toimintaa koskeva selvitys, - yrityksen henkilöstö ja sen pätevyys, - yrityksen toimitilat, - yrityksen käyttämä laatujärjestelmä.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Tarjoajat ovat velvollisia osallistumaan urakan esittelytilaisuuteen 12.10.2015 klo 12.00 - 15.00
Tarjouksen valintaperuste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.10.2015 09.00

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB