« Back to Search« Back to SearchSearch » CORRECTION NOTICE: Hardware industry supplies  Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut

CORRECTION NOTICE: Hardware industry supplies

  Lappeenranta Finland — Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut
Published June 29, 2015 — Deadline August 10, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
City
In the tender is the supply of hardware and building sector products mentioned in Annex subscribers in this invitation to tender and its annexes specified conditions. Home improvement industry products purchased during the contract period according to actual needs. The most commonly when the products have been reported in the attached hintatarjouslomakkeissa. Categories:. 1. Steels, muurausaineet, bricks, etc. 2. Wood 3. Construction boards, construction paper, windows, doors 4. Finish 5. Screws, nuts, etc. 6. Contract Welding Supplies & Protective Equipment includes the purchase and pick-up purchases that Delivered to the customer to give. address. When placing the order shall be specified in the place of delivery. Offered products will be suitable for professional use good quality products. The contracting entity may choose to arrange separate invitations to tender for the delivery of large single items. (If the trademark is mentioned, it means the level of quality of the product, so that can provide equivalent). NOTE! An invitation to tender a bid form has been updated: Pricing lines have been repaired and Annex 6 is added to the material, the size of data and information.. NOTE! Hintatarjouslomakkeessa shall also indicate the area to which the tender relates: Lappeenranta region and / or the Imatra area. NOTE! NEW CORRECTION ANNOUNCEMENT 29.06.2015. Bid Form has been updated 29/6/2015, deadline for bids has been extended until 08.10.2015 at 13.00, specifying any questions 07.06.2015 at 13:00 at the latest. NOTE! Ad information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. A direct link to the notification the additional information can be found here Hilma notification. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut/?id=25870&tpk=613ed2b6-7736-4add-b3c8-31b444da073c

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Virallinen nimi
Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut
Postiosoite
PL 11
Postinumero
53100
Postitoimipaikka
Lappeenranta
Maa
Suomi
Puhelin
+358400755538
Sähköpostiosoite
hankintapalvelut@lappeenranta.fi
Virallinen nimi
Lappeenrannan kaupungin hankintapalvelut
Internet-osoite
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut/?id=25870&tpk=613ed2b6-7736-4add-b3c8-31b444da073c
Hankintalaji
Tavarahankinnat
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi
KORJAUSILMOITUS: Rautakauppa-alan tarvikkeet
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus
Tarjouspyynnön kohteena on liitteessä mainittujen rautakauppa-alan tuotteiden toimittaminen Tilaajille tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Rautakauppa-alan tuotteita hankitaan sopimuskauden aikana todellisen tarpeen mukaisesti. Yleisimmin hankittavat tuotteet on ilmoitettu liitteenä olevissa hintatarjouslomakkeissa. Tuoteryhmät: 1. Teräkset, muurausaineet, tiilet ym. 2. Puutavara 3. Rakennuslevyt, rakennuspaperit, ikkunat, ovet 4. Pintakäsittely 5. Ruuvit, mutterit ym. 6. Hitsaustarvikkeet ja suojaimet Hankinta käsittää ostamisen sekä nouto-ostoina että toimitettuna perille tilaajan antamaan osoitteeseen. Tilauksen yhteydessä määritellään tarkemmin toimituspaikka. Tarjottujen tuotteiden tulee olla ammattikäyttöön soveltuvia hyvälaatuisia tuotteita. Hankintayksikkö voi halutessaan järjestää erillisiä tarjouskilpailuja suurista kertatoimituseristä. (Mikäli tuotemerkki on mainittu, se tarkoittaa tuotteen laatutasoa, jolloin voi tarjota vastaavan). HUOM! Tarjouspyynnön hintatarjouslomaketta on päivitetty: hinnoittelurivejä on korjattu ja Liitteeseen 6. on lisätty materiaali,koko ym. tietoja. HUOM! Hintatarjouslomakkeessa on ilmoitettava myös alue jota tarjous koskee: Lappeenrannan alue ja/tai Imatran alue. HUOM! UUSI KORJAUSILMOITUS 29.6.2015. Hintatarjouslomake on päivitetty 29.6.2015, tarjousten jättöaikaa on jatkettu 10.8.2015 klo 13.00 saakka, mahdolliset täsmentävät kysymykset 6.7.2015 klo 13.00 mennessä. HUOM! Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut/?id=25870&tpk=613ed2b6-7736-4add-b3c8-31b444da073c
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Kyllä Tarjoukset voivat koskea: Yhtä tai useampaa osaa
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia
Kyllä Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Hankintayksikkö varaa itselleen mahdollisuuden halutessaan jatkaa sopimusta vuosi kerrallaan, kuitenkin enintään kaksi optiovuotta. Optiomahdollisuuden käytöstä hankintayksikkö päättää varsinaisen sopimuskauden lopulla sopimusliikkeiden kanssa pidettävien erillisten neuvotteluiden jälkeen. Lisähankintojen alustava aikataulu: 24 kuukautta (sopimuksen tekemisestä)
IV.1.1 Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.2.2 Sähköistä huutokauppaa käytetään
Ei
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Kyllä Ennakkotietoilmoitus Ilmoituksen numero EUVL:ssa: 2015/S 010-012290, 15.1.2015 Muut aiemmat julkaisut: Ilmoituksen numero EUVL:ssa: 2015/S 109-197828, 9.6.2015 Ilmoituksen numero EUVL:ssa: 2015/S 122-222146, 27.6.2015
IV.3.4 Tarjousten vastaanottamisen määräaika
10.8.2015 klo 13.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia
suomi (FI)
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
29.6.2015
Tarjouspyyntöasiakirjat
https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut/?id=25870&tpk=613ed2b6-7736-4add-b3c8-31b444da073c

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB