« Back to Search« Back to SearchSearch » REQUEST FOR INFORMATION  Wirma Lappeenranta Oy

REQUEST FOR INFORMATION

  Lappeenranta Finland — Wirma Lappeenranta Oy
Published May 8, 2015 — Deadline May 15, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Company
Wirma Lappeenranta Oy and the City of Lahti carry out a joint project, which aims to create an open data in public administration Energy Information Service of Lappeenranta and the Gulf (and Nastola) urban area. One model in question. service can be regarded as the City of Espoo, developed by the energy information service http://www.espoo.fi/fiFI/Asioi_verkossa/Muut_palvelut/Energiatietopalvelu(42822). MARKET Market DIALOGUE Dialogues will be held in Lahti, Finland, and the Lappeenranta Lappeenranta Time: Monday 18.5. at 14-16 Venue: Technopolis Skinnarila, Laserkatu 6, meeting room Maria LAHTI Time: Monday 18.5. at 14-16 Place: Lahti Region Environmental Service, Vesijärvenkatu 11 C, 6th floor, conference room Vesku Both events are similar. During the event, held joint discussion about what things should be considered on departure invite tenders property-specific energy information service in order to purchase can be carried out tar-appropriate manner. Market Dialogue does not commit anyone to the participating agencies. 044 416 34 99 or eira.rosberg-airaksinen@lahti.fi

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Wirma Lappeenranta Oy
Y-tunnus
1565217-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Wirma Lappeenranta Oy
Yhteyshenkilö
Eeva Pihlajaniemi
Postiosoite
Laserkatu 6
Postinumero
53850
Postitoimipaikka
Lappeenranta
Maa
Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Wirma Lappeenranta Oy
Yhteyshenkilö
Eeva Pihlajaniemi
Puhelin
+35856163400
Sähköpostiosoite
info@wirma.fi, eeva.pihlajaniemi@wirma.fi
Faksi
+35856163410
Internet-osoite (URL)
http://www.wirma.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
TIETOPYYNTÖ
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu
Hankinnan kuvaus
Wirma Lappeenranta Oy ja Lahden kaupunki toteuttavat yhteistä hanketta, jonka tavoitteena on luoda julkisen hallinnon avoimeen dataan perustuva energiatietopalvelu Lappeenrannan ja Lahden (ja Nastolan) kaupunkien alueelle. Alueellinen ja automatisoitu kiinteistökohtainen energiatietopalvelu on sähköinen ja karttapohjainen palvelu, joka rakentuu olemassa olevan energiatiedon (mm. kiinteistöjen energiakulutustiedot) sekä uuden ja yksityiskohtaisemman energiatiedon (mm. aurinkoenergian tuotantopotentiaali kiin-teistöittäin) tuottamisesta samaan kokonaisuuteen. Uusi sähköinen palvelukokonaisuus mahdollistaa kiinteistökohtaisen vertailun erilaisten energiantuotantojärjestelmien välillä (mittareina mm. kustannukset, takaisinmaksuajat, CO2 -päästöt). Palvelu mahdollistaa kuluttajalle uusien vähähiilisten energiaratkaisujen aiempaa paremman arvioinnin oman kiinteistön osalta. Uusiutuvan energian ratkaisuja tarjoaville yrityksille energiatietopalvelu tarjoaa mahdollisuuden vastaanottaa tarjouspyyntöjä järjestelmän kautta. Kaupungit saavat energiatietopalvelusta työkalun, jolla energiaratkaisuja pohtiville rakentajille sekä kiinteistönomis-tajille voidaan tarjota puolueetonta lisätietoa päätöksenteon pohjaksi. Eräänä mallina ko. palvelulle voidaan pitää Espoon kaupungin kehittämää energiatietopalvelua http://www.espoo.fi/fiFI/Asioi_verkossa/Muut_palvelut/Energiatietopalvelu(42822) . MARKKINAVUOROPUHELU Palvelujen tuottajia kutsutaan markkinavuoropuheluun koskien kiinteistökohtaisen, karttapohjaisen energiatietopalvelun hankintaa. Markkinavuoropuhelut järjestetään sekä Lahdessa että Lappeenrannassa: LAPPEENRANTA Aika: Maanantai 18.5. kello 14-16 Paikka: Technopolis Skinnarila, Laserkatu 6, neuvotteluhuone Maria LAHTI Aika: Maanantai 18.5. kello 14-16 Paikka: Lahden seudun ympäristöpalvelut, Vesijärvenkatu 11 C, 6. kerros, neuvotteluhuone Vesku Molemmat tilaisuudet ovat samansisältöiset. Tilaisuus järjestetään työpajatyyppisenä ja ennakkomateriaali lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille etukäteen sähköpostitse. Tilaisuudessa käydään yhteistä keskustelua siitä, mitä asioita pitää ottaa huomioon lähdettäessä kilpailuttamaan kiinteistökohtaista energiatietopalvelua, jotta hankinta voidaan toteuttaa tar-koituksenmukaisella tavalla. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja edistää avointa vuorovaikutusta palveluntilaajien ja palveluntuottajien välillä. Vuoropuhelun avulla etsitään hyviä käytäntöjä alueellisen, kiinteistökohtaisen energiatietopalvelun hankinnan suunnitteluun ja tulevaan kilpailutusprosessiin ja sopimuksen aikaiseen toimintaan. Markkinavuoropuhelu ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. ILMOITTAUTUMINEN viimeistään perjantaina 15.5.2015. LAPPEENRANTA: Wirma Lappeenranta Oy, Eeva Pihlajaniemi, puh. 0440 523 056 tai eeva.pihlajaniemi@wirma.fi. LAHTI: Lahden seudun ympäristöpalvelut, Eira Rosberg, puh. 044 416 34 99 tai eira.rosberg-airaksinen@lahti.fi
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ei ylitä hankintalain 15 §:n kynnysarvoa.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. A-palvelu ryhmä 7 (72200000-7)
Voimassaoloaika
8.5.2015 - 18.5.2015
Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
HUOM! Kyseessä ei ole tarjous!
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
HUOM! Kyseessä ei ole tarjous!
Tarjouksen valintaperuste
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.5.2015 16.00

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB