« Back to Search« Back to SearchSearch » Metsähallitus incorporated BUSINESS EMPLOYMENT INSURANCE  Metsähallitus

Metsähallitus incorporated BUSINESS EMPLOYMENT INSURANCE

  Vantaa Finland — Metsähallitus
Published February 12, 2016 — Deadline February 22, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Agriculture

This invitation to tender applies to Metsähallitus subsidiary (100%) of a limited company established by forestry statutory pension and accident insurance and group life insurance and supplementary pension insurance. Metsähallitus to implement competitive bidding for a new company the insurance broker Willis Oy Ab, with the assistance.

the establishment of forestry limited company is treated as part of the reform of the Act on Metsähallitus parliament estimated that during the February-March and currently estimates that the company will launch operations 01.04.2016. The company's establishment and start of operations is based on the decision of the Parliament.

Due to the timetable for tendering carried out in the accelerated restricted procedure. Bidders must submit their application in accordance with this invitation to tender. Metsähallitus selects at least 5 (or, if there are less then the number of applicants) submitted an application for participation in insurance companies towards the species of the competition.

According to selected bidders submitted detailed information on preparation of a tender.

Offer requester selects the most economically advantageous tender with the insurance type and start contract negotiations winners.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Metsähallitus
Y-tunnus
0116726-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Vantaa
Yhteyshenkilö
Erkki Herttuainen
Postiosoite
PL 94
Postinumero
01301
Postitoimipaikka
Vantaa
Maa
Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Vantaa
Yhteyshenkilö
Erkki Herttuainen
Puhelin
+358400283724
Sähköpostiosoite
erkki.herttuainen@metsa.fi
Internet-osoite (URL)
http://www.metsa.fi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Willis Oy Ab
Yhteyshenkilö
Ilari Jämsen
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Willis Oy Ab
Yhteyshenkilö
Ilari Jämsen
Sähköpostiosoite
yhteydenotto@willis.com
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
METSÄHALLITUKSEN YHTIÖITETTÄVÄN LIIKETOIMINNAN HENKILÖSTÖVAKUUTUKSET
Hankinnan kuvaus
Tämä tarjouspyyntö koskee Metsähallituksen tytäryhtiöksi (100%) perustettavan metsätalousosakeyhtiön lakisääteisiä työeläke- ja tapaturmavakuutuksia sekä ryhmähenkivakuutusta ja lisäeläkevakuutusta. Metsähallitus toteuttaa kilpailutuksen perustettavan yhtiön lukuun vakuutusmeklarinsa Willis Oy Ab:n avustuksella. Metsätalousosakeyhtiön perustamista käsitellään osana Metsähallituslain uudistamista eduskunnassa arviolta helmi-maaliskuun aikana ja tämän hetken arvion mukaan yhtiö aloittaa toimintansa 1.4.2016. Yhtiön perustaminen ja toiminnan käynnistäminen perustuu eduskunnan päätökseen. Aikataulusta johtuen kilpailutus toteutetaan nopeutettuna rajoitettuna menettelynä. Tarjoajien on jätettävä osallistumishakemuksensa tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Metsähallitus valitsee vähintään 5 (tai jos hakijoita on vähemmän niin hakijoiden määrän) osallistumishakemuksensa jättänyttä yhtiötä vakuutuslajia kohti mukaan kilpailuun. Mukaan valituille tarjoajille toimitetaan yksityiskohtaiset tiedot tarjousten laatimiseksi. Tarjouksen pyytäjä valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vakuutuslajeittain ja aloittaa sopimusneuvottelut voittajien kanssa.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Vakuutus- ja eläkepalvelut. A-palvelu ryhmä 6 (66500000-5)
Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Toimittaja tuottaa palvelunsa kokonaisuutena suomen kielellä. Tarjoajan yhteiskunnalliset velvoitteet tulee olla hoidetut. Yhtiöt, jotka tarjoavat työeläke- tai lisäeläkevakuutusta, sitoutuvat toimittamaan eläkepalvelut yhdistettynä (yhden luukun periaate) eläkkeensaajalle.
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
Pyydettäessä on esitettävä selvitykset seuraavista: Selvitys ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin merkitsemisestä Kaupparekisteriote Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta tai maksusopimus rästien maksamisesta Selvitys työehdoista (TES tai keskeiset työehdot) Selvitys työterveydenhuollon järjestämisestä
Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Metsähallitus valitsee vähintään 5 (tai jos hakijoita on vähemmän niin hakijoiden määrän) osallistumishakemuksensa jättänyttä yhtiötä vakuutuslajia kohti mukaan kilpailuun. Tarjoajan on liitettävä osallistumishakemukseensa: Kuvaus tarjoajasta ja tarjoajan yhteystiedot ml. sähköpostiosoite, jonka kautta kilpailutuksen tiedonvaihto voidaan suorittaa. Tarjottavat vakuutuslajit ja palvelut. Vahvistus liitteen kohdan 4. vaatimusten täyttämisestä. Kolme henkilömäärältään Metsähallituksen Metsätalous tulosyksikön kokoluokkaa tai suurempaa referenssiasiakasta.
Tarjouksen valintaperuste
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.2.2016 15.00
Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään valituille ehdokkaille (ei koske avointa menettelyä)
24.2.2016
Tarjouspyyntöasiakirjat
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/273461/Tarjouspyynt%C3%B6+perustettavan+yhti%C3%B6n+henkil%C3%B6st%C3%B6vakuutukset+MH.pdf

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB