« Back to Search« Back to SearchSearch » CORRECTION NOTICE: Business Management Specialist apprenticeship training farm entrepreneurs  Tampereen Logistiikka Liikelaitos

CORRECTION NOTICE: Business Management Specialist apprenticeship training farm entrepreneurs

  Tampere Finland — Tampereen Logistiikka Liikelaitos
Published January 29, 2015 — Deadline February 3, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Transportation
CORRECTION: CORRECTED TO ANNEX 3 DRAFT CONTRACT TITLE INFORMATION. Corrected Appendix 3 The draft agreement can be found in the appendix. INCREASED DEMAND FOR POINT: The information and certificates. The tenderer must submit information to work the applicable collective agreement or the principal terms of settlement (not the entire collective agreement). TRE: 263 / 02.07.01 / 2015 24 334 ACQUISITION TARGET Business Management Specialist apprenticeship training farm entrepreneurs in the tender documents. The service provider is responsible for the acquisition of the students, in order to obtain a sufficient number of students to start training at the agreed time. The service provider is responsible for the display degree of preparatory training and display organization of the examination. Obtain a service is described in more detail in Appendix 1 Service Description. VOLUME Objective of students is 15 to 18 minimum number of training activities is 13 students. TERM The contract period shall be two (2) years from the signing of the agreement. Tavoitteelinen the contract start date is March 2015 and an estimate based qualification implementation schedule: 01.03.2015 - 31.03.2017. Training start and end dates will be agreed in more detail in conjunction with the service provider, the employer, the student and the apprenticeship center. Individual apprenticeship duration of personalizing through. NOTE! Notification information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also, the offer / request to participate transmission is made through this. A direct link to the alert information can be found here Hilma notification.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Tampereen Logistiikka Liikelaitos
Postiosoite
Tursonkatu 4
Postinumero
33540
Postitoimipaikka
Tampere
Puhelin
+358408016349
Internet-osoite (URL)
https://tarjouspalvelu.fi/tampere/?id=24334&tpk=f9e696a8-9ce7-4aa5-9c78-4703109ae0c8
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
KORJAUSILMOITUS: Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto oppisopimuksena maatilayrittäjille
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
263/2015
Hankinnan kuvaus
KORJAUS: KORJATTU LIITTEEN 3 SOPIMUSLUONNOKSESTA OTSIKKOTIETO. Korjattu Liite 3 Sopimusluonnos löytyy liitteistä. LISÄTTY VAATIMUS KOHTAAN: Vaaditut tiedot ja todistukset. Tarjoajan tulee esittää tieto työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai selvitys keskeisistä työehdoista (ei koko työehtosopimusta). TRE:263/02.07.01/2015 24334 HANKINNAN KOHDE Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto oppisopimuksena maatilayrittäjille tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa opiskelijoiden hankinnasta, jotta riittävä määrä opiskelijoita saadaan koulutuksen käynnistämiseksi sovittuna ajankohtana. Palveluntuottaja vastaa näyttötutkinnon valmistavasta koulutuksesta ja näyttötutkinnon järjestämisestä. Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Palvelukuvaus. VOLYYMI Opiskelijamäärätavoite on 15 – 18. Vähimmäismäärä koulutuksen toteuttamiseen on 13 opiskelijaa. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimuskauden tavoitteelinen aloitusajankohta on maaliskuu 2015 ja arvio näyttötutkinnon toteutusaikataulusta: 1.3.2015 – 31.3.2017. Koulutuksen alkamisesta ja päättymisestä sovitaan tarkemmin yhdessä palvelun tuottajan, työnantajan, opiskelijan ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Yksittäisen oppisopimuskoulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaistamisen kautta. HUOM! Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Hankintamenettely
Avoin menettely
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Katso tiedot alla olevan linkin kautta
Tarjouksen valintaperuste
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.2.2015 16.00
Tarjouspyyntöasiakirjat
https://tarjouspalvelu.fi/tampere/?id=24334&tpk=f9e696a8-9ce7-4aa5-9c78-4703109ae0c8

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB