« Back to Search« Back to SearchSearch » Large-volume printing services procurement  Verohallinto

Large-volume printing services procurement

  VERO Finland — Verohallinto
Published December 17, 2014
|
Notice type
Prior notice
Buyer category
Government_administration
Value
€4.00M
The acquisition is subject to the tax administration needed for printing, and printing high-volume work, turnkey. Large-volume work The total scope of delivery includes the following products and services. (In brackets sizes and estimates of prints per year): Forms: tax cards (A3, 4, 734, 000), tax assessments (A3, 2, 850, 000), the pre-filled tax returns, employees and business and professional), (A2, 5 437 000), property tax decisions ( A2, 2, 230, 000). Printouts: property taxes, repair decisions (A4-roll, 172, 000) Filling Guides: the pre-populated Checking and Correcting (movement and the self-employed person) (210x260x8 pages, 5 770 000), the Tax Administration, particularly the importance of on-demand products, scheduling, so that the invitation to tender in accordance with the delivery takes place and the products are delivered on time . Estimated value or price range without VAT 3000000 - 4000000 EUR

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Virallinen nimi
Verohallinto
Postiosoite
PL 325
Postinumero
00052
Postitoimipaikka
VERO
Maa
Suomi
Sähköpostiosoite
kirjaamo@vero.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.3 Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4 Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Ei
II.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi
Suurivolyymisten painatuspalveluiden hankinta
II.2 Sopimustyyppi sekä toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut Palvelun pääluokka: Palkkio- tai sopimusperustaiset julkaisu- ja painamispalvelut (15) NUTS-koodi: Manner-Suomi (FI1)
II.3 Tietoa puitejärjestelystä
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen: Ei
II.4 Lyhyt kuvaus tavarahankintojen tai palvelujen luonteesta ja määrästä
Hankinnan kohteena on Verohallinnon tarvitsemien painatuksen ja tulostuksen suurivolyymisten töiden kokonaistoimitus. Suurivolyymisten töiden kokonaistoimitukseen kuuluvat seuraavat tuotteet ja palvelut. (suluissa koot ja arviot tulostemääristä per vuosi): Lomakkeet: verokortit (A3, 4 734 000), verotuspäätökset (A3, 2 850 000), esitäytetyt veroilmoitukset, palkansaajat ja liikkeen- ja ammatinharjoittajat) (A2, 5 437 000), kiinteistöveropäätökset (A2, 2 230 000). Tulosteet: kiinteistöveron korjauspäätökset (A4-rulla, 172 000) Täyttöoppaat: Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen (liikkeen ja ammatinharjoittaja) (210x260x8 sivua, 5 770 000) Verohallinnolle erityisen tärkeätä on tilattavien tuotteiden aikataulutus, siten että tarjouspyynnön mukainen toimitusaika toteutuu ja tuotteet toimitetaan ajallaan. Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa 3000000 - 4000000 EUR
II.6 Sopimuksentekomenettely­jen suunniteltu alkamispäivä
29.5.2015
II.7 Sopimus kuuluu Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan
Kyllä
VI.1 Yksi tai useampi sopimuksista liittyy yhteisön varoista rahoitettuun hankkeeseen ja/tai ohjelmaan
Ei
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
17.12.2014

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB