« Back to Search« Back to SearchSearch » Power and control monitors  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä

Power and control monitors

  Lappeenranta Finland — Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä
Published February 17, 2016
|
Notice type
Buyer category
Joint_authorities, Hospital_healthcare

South Karelia Central Hospital, and power controls are combined physically and functionally into a single entity with a common medical staff and uniform surveillance and medical treatment aimed at cost-effective operating model.

EKKS the Board of Directors decision of 10.30.2013 was acquired cardiovascular and pulmonary neuro-enforcement purposes, Philips Healthcare Ltd 13 patient monitors, central monitoring and warrant the accessory monitor, stating the decision entity to be customizable to meet the monitoring needs of the future multi-specialist control unit.

Control-level facilities will serve as a space dodge the ICU during the second phase of the construction project.

Since the existing equipment resources will strive to make the best use, it is appropriate to acquire a total of 14 pieces of patient monitors, which will be connected to the same power and enabling the control of the central control unit for concerted action.

as part of the agreement signed in 2013 the contract has an option to purchase of additional monitors, but this option includes a 3 monitor.

Grounds for Direct Procurement

It is required that the change of supplier would lead to different technical characteristics of the material for the acquisition, which would result in incompatibility or operation and maintenance disproportionate technical difficulties.

In addition, the order is made by appropriate terms and conditions of the original contract further orders.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Virallinen nimi
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä
Kansallinen henkilötunnus
0725937-3
Postiosoite
Valto Käkelän katu 3
Postinumero
53130
Postitoimipaikka
Lappeenranta
Maa
Suomi
Yhteyspiste(et)
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Sähköpostiosoite
eksote.hankinnat@eksote.fi
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Virallinen nimi
Philips Oy
Postiosoite
Äyritie 4
Postinumero
01510
Postitoimipaikka
Vantaa
Maa
Suomi
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Puhelin
+358295643300
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi
+358295643314
Internet-osoite
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Tämän ilmoituksen julkaisija on
hankintayksikkö (direktiivi 2004/18/EY)
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi
Teho- ja valvontamonitorit
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus
Etelä-Karjalan keskussairaalan teho ja valvonnat yhdistetään fyysisesti ja toiminnallisesti yhdeksi kokonaisuudeksi jossa yhteisellä hoitohenkilökunnalla ja yhtenäisellä valvonta- ja hoitovälineistöllä pyritään kustannustehokkaaseen toimintamalliin. Teho- ja valvontatasoisen hoidon keskittämiseen varauduttiin 2013 valvontojen monitorikannan uudistuksen yhteydessä. EKKS hallituksen päätöksellä 30.10.2013 hankittiin sydän- neuro- ja keuhkovalvonnan tarpeisiin Philips Healthcare Oy:ltä 13 potilasmonitoria, keskusvalvonta ja optio lisämonitoreista toteamalla päätöksessä kokonaisuuden olevan muokattavissa täyttämään monitorointitarpeet tulevassa usean erikoisalan valvontayksikössä. Nyt muodostettavan yksikön valvontatasoisten potilaspaikkojen kokonaismäärä edellyttää kuuden monitorin lisähankintaa. Teho-osastolla on 2005 hankitut elinkaarensa päässä olevat potilasmonitorit, jotka eivät ole liitettävissä yhdistetyn valvontayksikön keskusvalvontaan. Valvontatasoiset tilat tulevat toimimaan myös teho-osaston väistötilana rakennusprojektin toisen vaiheen aikana. Koska olemassa olevat laiteresurssit tulee pyrkiä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti on tarkoituksenmukaista hankkia yhteensä 14 kappaletta potilasmonitoreja, jotka tulevat yhdistettäväksi samaan teho- ja valvontayksikön keskusvalvontaan mahdollistaen keskitetyn toiminnan. Vuonna 2013 solmitun hankintasopimuksen osana on optio lisämonitorien hankinnasta, mutta tämä optio käsittää vain 3 monitoria. Suorahankinnan perustelut Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 27 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan muun muassa silloin, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Saman lain 28 §:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen materiaalin hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Hankinta on mahdollista toteuttaa vain suorahankintana hankintalain 27 § ja 28 §:n mukaisesti, koska muiden valmistajien monitorit eivät ole samoin ominaisuuksin suoraan kytkettävissä keskusvalvontamonitoriin. Lisäksi tilaus tehdään alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisin ehdoin lisätilauksena.
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo
400000 EUR Sisältää arvonlisäveron: Ei
IV.1 Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely ilman tarjouskilpailua
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
17.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB