« Back to Search« Back to SearchSearch » Workplace research-development method for the acquisition of specialist work  Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Workplace research-development method for the acquisition of specialist work

  Lappeenranta Finland — Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Published January 13, 2016 — Deadline January 25, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Education
You get what you share - sharing a common approach to the construction of well-being and productivity - project was launched in September 2015. Between 2016 and 2017 will be implemented workshops in public services involved. The aim of the workshops is possible, which discovery of dialogical, työyhteisölähtöisen "communal sharing" the meaningfulness of work and the relevance of force and collective employment introduction of learning potential. Guidance in this example. art-based, narrative as well as the conscious presence of the methods which have been shown to help in another's position settling, the emergence of a consensus, the development of self-awareness and reflektiivisyyden and dialogic even helping. Due to acute resource shortages workshops LUT Lahti design and implementation team needed an external qualified person. The tenderer is expected to 2016-2017 held 25 á 4 hours lasting workshop facilitation in Lahti. Provider shall be responsible for the overall development workshops (design, target group contacts, presence and encounter expertise, implementation workshops, the secondary analysis, the change in the export) together with the project manager and the rest of the team. The invitation to tender is available on request at hankinnat@lut.fi.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Y-tunnus
0245904-2
Yhteyshenkilö
Niko Nuutamo
Postiosoite
PL 20
Postinumero
53851
Postitoimipaikka
Lappeenranta
Maa
Suomi
Yhteyshenkilö
Niko Nuutamo
Sähköpostiosoite
hankinnat@lut.fi
Internet-osoite (URL)
www.lut.fi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteyshenkilö
Asiakirjapalvelut
Postiosoite
PL 20
Postinumero
53851
Postitoimipaikka
Lappeenranta
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteyshenkilö
Asiakirjapalvelut
Sähköpostiosoite
tarjoukset@lut.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Yliopisto
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
Työelämän tutkimuksellisen kehittämisen menetelmäasiantuntijatyön hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
7/341/16
Hankinnan kuvaus
Sitä saat mitä jaat – Yhteisen jakamisen toimintamalli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa – hanke käynnistyi syyskuussa 2015. Vuosina 2016 ja 2017 on tarkoitus toteuttaa työpajoja osallistuviin yksiköihin. Työpajojen tavoitteena on dialogisen, työyhteisölähtöisen ”yhteisen jakamisen” mahdollistuminen, työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden voiman löytäminen ja yhteisöllisen työelämässä oppimisen potentiaalin käyttöönotto. Apuna käytetään mm. taidelähtöisiä, narratiivisia sekä tietoisen läsnäolon menetelmiä, joiden on todettu auttavan toisen asemaan asettumisessa, yhteisymmärryksen syntymisessä, itsetuntemuksen ja reflektiivisyyden kehittämisessä sekä dialogisuuden edesauttamisessa. Akuutin resurssivajeen vuoksi työpajojen LUT Lahden suunnittelu- ja toteutustiimiin tarvitaan ulkopuolinen ammattitaitoinen henkilö. Tarjoajalta odotetaan 2016–2017 järjestettävien 25 á 4 tuntia kestävien työpajojen fasilitointia Lahdessa. Tarjoaja vastaa työpajoihin liittyvästä kokonaisvaltaisesta kehittämisestä (suunnittelu, kohderyhmäkontaktit, läsnäolon ja kohtaamisen asiantuntijuus, työpajojen toteuttaminen, jälkianalyysit, muutoksen läpivieminen) yhdessä projektipäällikön ja muun tiimin kanssa. Tarjouspyynnön saa pyytämällä osoitteesta hankinnat@lut.fi.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus. A-palvelu ryhmä 8 (73300000-5)
Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset löytyvät tarjouspyynnöstä.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Tarjouspyynnön saa pyytämällä osoitteesta hankinnat@lut.fi. Tarjousaika on lyhyt johtuen hankintayksikön kiireestä. Ensimmäiset työpajat on tarkoitus järjestää jo helmikuun 2016 alussa. Tarjouskilpailulle on akuutti, yllättävä tarve, koska LUT:n yt-neuvotteluiden lopputulos ja sen vaikutus työpajojen järjestämiseen ratkesi vasta viime vuoden lopussa.
Tarjouksen valintaperuste
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.1.2016 12.00

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB