« Back to Search« Back to SearchSearch » Acquisition Ostolomituspalveluiden 2016-2017  Loviisan kaupunki

Acquisition Ostolomituspalveluiden 2016-2017

  Loviisa Finland — Loviisan kaupunki
Published September 24, 2015 — Deadline November 2, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
City, Real_estate
The town of Loviisa for farm relief services operating range operates facilities available on the production of mouth with and -branch: LIVESTOCK FARMS 1.Lypsykarjatilat Parsi- and lypsyasemanavetat robot Cowsheds Beef cattle facilities Pigpens 3.1 Emakkosikalat 3.2 fattening houses Horse Facilities Other livestock facilities, such Lampola Tenders may be submitted also in accordance with the breakdown of specificity described above, for example, the following Lapinjärvi.. and Loviisa 1.1 and 3.2. Primarily aimed at finding replacement services in the municipality of relief workers employed by the appropriate caretaker and lomituspalveluyrittäjiä used in the alternative. Annual leave and sijaisapulomituksissa lomituspalveluyrittäjän care must be taken within the company and other agricultural animal husbandry related to the company's essential tasks (lomituspalvelulaki §16, 1.mom.). Supported a paid caretaker-assistance interleave the tasks may include only the LPL § 16, 1. Tasks mom. under. The employee must have sufficient experience to carry out the work independently, as well as a good knowledge of Finnish general and professional vocabulary management concerned. Eg., If the service provider 1 is not speaking Swedish and service provider 2 is lomituspalveluyksikkö selects the service provider 2. if the Swedish language is warranted during the exercise. INFO MEETING FOR PROVIDERS During the event, the contracting entity is going through the tender documents and the persons present may address questions to the acquisition and the tender documents relating to, and the transmission of the offer and the offer relating to the portal. Training sessions carried out only if they are pre-registered! 2015 at 14 o'clock at the latest.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Postiosoite
Mannerheiminkatu 4
Postinumero
07900
Postitoimipaikka
Loviisa
Puhelin
+358440555831
Internet-osoite (URL)
https://tarjouspalvelu.fi/loviisa/?id=46233&tpk=4bb0141b-88fd-41d9-a86f-00684b3e5681
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Hankintalaji
Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25)
Hankinnan nimi
Ostolomituspalveluiden hankinta 2016-2017
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
582/14.03.01/2015
Hankinnan kuvaus
Loviisan kaupungin lomituspalvelut pyytää tarjoustanne lomituspalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Menettelyllä perustetaan puitejärjestely. Loviisan kaupungin lomituspalvelun toiminta-alueella toimii tiloja seuraavilla tuotantosuunilla ja -haaroilla: KOTIELÄINTILAT 1.Lypsykarjatilat 1.1. Parsi- ja lypsyasemanavetat 1.2. Robottinavetat 2. Lihakarjatilat 3. Sikalat 3.1 Emakkosikalat 3.2 Lihasikalat 4. Hevostilat 5. Muut kotieläintilat, esim. lampolat Tarjous voi koskea koko lomitusaluetta tai sen osaa. Tarjouksen voi jättää myös yksilöidysti yllä esitetyn jaoittelun mukaisesti, esim. seuraavasti Lapinjärvi ja Loviisa 1.1 ja 3.2. Loviisan kaupunki ei sitoudu käyttämään lomituspalveluita muutoin, kun palveluiden lisätarpeeseen, joista sovitaan lomituskohtaisesti. Ensisijaisesti lomituspalveluissa pyritään löytämään kunnan palveluksessa olevista lomittajista sopiva lomittaja ja lomituspalveluyrittäjiä käytetään toissijaisesti. Vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa lomituspalveluyrittäjän tulee huolehtia maatalousyrityksen karjatalouteen kuuluvista ja muista yrityksen hoitoon liittyvistä välttämättömistä tehtävistä (lomituspalvelulaki §16, 1.mom.). Tuetussa maksullisessa lomittaja-avussa lomitettaviin tehtäviin voivat kuulua vain LPL 16 §,1. mom. mukaiset tehtävät. Palveluntarjoajalta ja sen työntekijöiltä vaaditaan hyvää karjataloustyön ammattitaitoa, vähimmäisvaatimuksena alan ammattikoulutus ja yhden vuoden työkokemus tai työkokemuksen avulla hankitut vastaavat taidot ja tiedot. Työntekijällä on oltava riittävää kokemusta suorittaa työ itsenäisesti sekä hyvä suomen kielen taito yleis- ja ammattisanaston hallinnan osalta. Työntekijän ruotsinkielentaito voi vaikuttaa puitesopimuksen etusijajärjestykseen. Mikäli lomitusapua tarvitseva maatalousyrittäjä on ruotsinkielinen, voi lomitusyksikkö yrittäjän niin toivoessa valita lomittajan etusijajärjestyksessä priorisoiden ruotsinkielentaitoista palveluntuottajaa kuitenkin siinä järjestyksessä kuin yrittäjät sopimuksessa ovat lueteltu. Esim. jos palveluntuottaja 1. ei ole ruotsinkielen taitoinen ja palveluntuottaja 2. on, lomituspalveluyksikkö valitsee palveluntuottaja 2. mikäli ruotsinkielitaito katsotaan perustelluksi palvelua suoritettaessa. INFOTILAISUUS TARJOAJILLE Hankintayksikkö järjestää infotilaisuuden tarjoajille 1.10.2015 klo 12-14.00 osoitteessa Liljendalgården, Kartanontie 16, 07880 Liljendal. Tilaisuudessa hankintayksikkö käy läpi tarjouspyyntöasiakirjat ja läsnäolijat voivat esittää kysymyksiä hankinnan kohteeseen ja tarjouspyyntöasiakirjoihin liittyen sekä tarjouksen lähettämiseen ja tarjousportaaliin liittyen. Hankintayksikkö järjestää halukkaille tarjoajille koulutustilaisuuksia sähköisen tarjouksen jättämisestä. Ilmoittautumiset hankinnat@loviisa.fi koulutusta edeltävänä arkipäivänä klo 16.00 mennessä. Koulutustilaisuudet järjestetään osoitteessa Itäinen Tullikatu 7, 07900 Loviisa - Ict-toimisto 5.10.2015 klo 9-10.30 ja 17-18.30 sekä 19.10.2015 klo 9-10.30 ja 17-18.30. Koulutustilaisuudet toteutetaan vain mikäli niihin on etukäteen ilmoittautuneita! Tiedotustilaisuuteen tulee ilmoittautua sähköpostiosoitteeseen: esko.nieminen@loviisa.fi tai puhelimitse 040 55 66 132 (Esko Nieminen) viimeistään 30.9. 2015 klo 14 mennessä. HUOM! Ilmoituksen lisätiedot löytyvät Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Myös tarjouksen/osallistumishakemuksen lähetys tehdään tätä kautta. Suoran linkin ilmoituksen lisätietoihin löydät tästä Hilma-ilmoituksesta.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut. (77000000-0)
Hankintamenettely
Avoin menettely
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Katso tiedot alla olevan linkin kautta
Tarjouksen valintaperuste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.11.2015 14.00
Tarjouspyyntöasiakirjat
https://tarjouspalvelu.fi/loviisa/?id=46233&tpk=4bb0141b-88fd-41d9-a86f-00684b3e5681

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB