« Back to Search« Back to SearchSearch » Limingan training, dormitory, architect and principal  Senaatti-kiinteistöt

Limingan training, dormitory, architect and principal

  Oulu Finland — Senaatti-kiinteistöt
Published February 27, 2015 — Deadline March 13, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Real_estate
The project will be built Limingan Training Centre, a new dormitory. A user of the building is Limingan training center, which is Finland's oldest school house. School Home services constitute a whole, which combines education, teaching and management. The project plan with target volume is 595 m2. The estimated total of 1 750 000 EUR (VAT 0%). The initial implementation of the project schedule planning is the period 4/2015 - 6/2015 and construction 10/2015 - 6/2016. This acquisition includes the main project and architectural design. Target planned to BIM.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Senaatti-kiinteistöt
Y-tunnus
1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Juha Keränen
Yhteyshenkilö
Juha Keränen
Postiosoite
PL 74
Postinumero
90101
Postitoimipaikka
Oulu
Maa
Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Juha Keränen
Yhteyshenkilö
Juha Keränen
Puhelin
+358405416143
Sähköpostiosoite
juha.keranen@senaatti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
Limingan koulutuskeskus, asuntola, arkkitehti- ja pääsuunnittelu
Hankinnan kuvaus
Hankkeessa rakennetaan Limingan koulutuskeskukselle uusi asuntola. Käyttäjänä rakennuksessa on Limingan koulutuskeskus, joka on Suomen vanhin koulukoti. Koulukodin palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa yhdistyvät kasvatus, opetus ja hoito. Hankesuunnitelman mukainen tavoitelaajuus on 595 kem2. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1 750 000 EUR (alv. 0 %). Hankkeen alustavan toteutusaikataulun mukaan suunnittelu tapahtuu ajalla 4/2015 – 6/2015 ja rakentaminen 10/2015 – 6/2016. Tämä hankinta käsittää hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelun. Kohde suunnitellaan tietomallintamalla.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Arkkitehtipalvelut. A-palvelu ryhmä 12 (71200000-0)
Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Liitteenä olevan osallistumislomakkeen mukaan
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
Liitteenä olevan osallistumislomakkeen mukaan
Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Liitteenä olevan osallistumislomakkeen mukaan Lisätietoja hankintailmoitukseen liittyen antaa: Projektipalvelu Prodeco Oy / Miro Kivioja, puh. 040 9644 229, miro.kivioja@prodeco.fi
Tarjouksen valintaperuste
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
13.3.2015 14.00
Tarjouspyyntöasiakirjat
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/241883/Osallistumislomake+Limingan+koulutuskeskus%2C+ARK.doc

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB