« Back to Search« Back to SearchSearch » Hosted Skype For Business (Enterprise Voice) service  Finpro ry

Hosted Skype For Business (Enterprise Voice) service

  Helsinki Finland — Finpro ry
Published October 13, 2015 — Deadline October 30, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Organizations_and_non_profit
Finpro has been a Microsoft Skype for Business / Lyncillä implemented unified communications solution for a few years. This acquisition is intended to replace that system. Skype for Business Servers are installed on Finpro's own machine room. In connection with the acquisition of servers is intended to be discarded and the supplier should provide the service on their own computer room or the like. Finpro is a globally distributed across a wide organization, so communication and the exchange of messages, and reachability persons' have an important meaning. That set the offered challenges entity. The subject is to provide the combined communication messaging (Enterprise Voice), a hosted service, with Finpro, the Microsoft-owned Skype for Business licenses. Users service has about 300 all over the world.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Finpro ry
Y-tunnus
0202317-7
Postiosoite
Porkkalankatu 1
Postinumero
00180
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Sähköpostiosoite
hankinnat@finpro.fi
Internet-osoite (URL)
wwww.finpro.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Yksityisoikeudellinen yhdistys
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
Ylläpidetty Skype For Business (Enterprise voice)-palvelu
Hankinnan kuvaus
Finprossa on ollut Microsoft Skype for Business/Lyncillä toteutettuna yhdistetyn viestinnän ratkaisu muutamia vuosia. Tällä hankinnalla on tarkoitus korvata tuo järjestelmä. Skype for Business palvelimet ovat asennettuna Finpron omaan konesaliin. Hankinnan yhteydessä palvelimet on tarkoitus poistaa käytöstä ja toimittajan tulisi toimittaa palvelu omasta konesalistaan tai vastaavasta. Finpro on globaalisti laajalle hajautunut organisaatio, joten kommunikointi ja viestien vaihtaminen sekä henkiöiden tavoitettavuus ovat tärkeässä merkityksessä. Tuo asettaa tarjottavalle kokonaisuudelle haasteita. Kohteena on toimittaa yhdistetyn kommunikoinnin viestintäratkaisu (Enterprise voice) ylläpidettynä palveluna, käyttäen Finpron omistamia Microsoft Skype for Business lisenssejä. Käyttäjiä palvelulla on noin 300 ympäri maailman.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. A-palvelu ryhmä 7 (72000000-5)
Voimassaoloaika
1.12.2015 -
Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Soveltuvuutta koskevat vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä.
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
Vaadittavat todistukset ja selvitykset on kuvattu tarjouspyynnössä.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Sopimus tulee voimaan arviolta 1.12.2015 ja päättyy arviolta 1.12.2017. Lisäksi Finpro varaa optiona oikeuden jatkaa sopimusta kahdella (2) vuodella aina yksi (1) vuosi kerrallaan. Mahdolliset tarkentavat kysymykset on lähetettävä 20.10.2015 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinnat@finpro.fi. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja merkittävä otsikkokenttään viite ”Kysymykset / Ylläpidetty Skype for Business (Enterprise voice) – palvelu. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kaikkiin määräaikaan mennessä esitettyihin lisäkysymyksiin vastataan kerralla 21.10.2015, ja vastaukset toimitetaan sähköpostitse kaikille niille, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa yllämainittuun osoitteeseen. Tarjousten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme voi vastata tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin puhelimitse.
Tarjouksen valintaperuste
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.10.2015 12.00
Tarjouspyyntöasiakirjat
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/264225/Tarjouspyynt%C3%B6.pdf http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/264226/Tarjouspyynt%C3%B6_Liite_vakuutus.pdf http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/264227/Tarjouspyynt%C3%B6_Liite_toimipaikkat.pdf http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/264228/Tarjouspyynt%C3%B6_Liite_Projektisuunnitelma.pdf http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/264229/Tarjouspyynt%C3%B6_Liite_hinnoittelutaulukko.xlsx http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs166

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB