« Back to Search« Back to SearchSearch » South Karelian municipalities Environment Programme Phase 2  Lappeenrannan kaupunki

South Karelian municipalities Environment Programme Phase 2

  Lappeenranta Finland — Lappeenrannan kaupunki
Published December 3, 2015 — Deadline December 16, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
City, Sports
Lappeenranta environmental work carried out related to the South Karelian municipalities in the environmental management of the environmental program. The program in step 1 is formed of draft programs. In phase 2 programs will form measures. In addition, step 2 shall be established in South Karelia energy program.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Lappeenrannan kaupunki
Y-tunnus
0162193-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Ville Reinikainen
Postiosoite
Pohjolankatu 14
Postinumero
53100
Postitoimipaikka
Lappeenranta
Maa
Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Ville Reinikainen
Puhelin
+358405931403
Sähköpostiosoite
ville.reinikainen@lappeenranta.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
Etelä-karjalan Kuntien ympäristöohjelma vaihe 2
Hankinnan kuvaus
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi toteuttaa Etelä-Karjalan kunnille ympäristöjohtamiseen liittyvän ympäristöohjelman. Ohjelman vaiheessa 1 on muodostettu luonnokset ohjelmiksi. Vaiheessa 2 tulee ohjelmat muodostaa toimenpiteiksi. Lisäksi vaiheessa 2 laaditaan Etelä-Karjalalle energiaohjelma.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. A-palvelu ryhmä 8 (73000000-2)
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Lisäkohde (-kohteet)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. A-palvelu ryhmä 8 (73000000-2) Yleiset julkiset palvelut. (75110000-0) Ympäristötekniset konsulttipalvelut. A-palvelu ryhmä 12 (71313000-5)
Voimassaoloaika
3.12.2015 - 31.12.2015
Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Vaatimuksena on osaaminen julkisyhteisön ympäristöjohtamisessa. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousvertailu tehdään pisteyttämällä, hinta 30 %, referenssit ja henkilöstö 10 %, Lappeenrannan teknillisen yliopiston osaamisen tuntemus 10 %, tarkasteltavan alueen yritystoiminnan tuntemus 25 % ja ympäristöohjelmien osaaminen ja tuntemus 25 % (kunnat, yritykset, standardit).
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
- Palvelut tuottavan henkilöstön osaaminen: koulutus, työkokemus ja referenssit, - Referenssit vastaavien palveluiden tuottamisesta sekä henkilöstön osaaminen ja koulutus ympäristöjohtamisessa, - Yhteys alueen yrityksiin referensseinä tai tuntemus kuvataan kirjallisesti, - LUT osaaminen arvioidaan kirjallisen kuvauksen perusteella.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Muut vaatimukset: - todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista (verojäämätodistus), työkassa/eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista sekä vakuutusyhtiön/yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta, - tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin, - selvitys työturvallisuuslain 738/2002 3 § 2 momentin mukaisesti, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön, - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, - tarjouksen pitää olla laadittu tarjouspyynnön sisällön mukaan, - tarjous pitää olla perillä ajoissa, - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Ympäristöohjelmaluonnokset lähetetään erikseen pyydettäessä.
Tarjouksen valintaperuste
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.12.2015 14.00
Tarjouspyyntöasiakirjat
http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/268601/Ymp%C3%A4rist%C3%B6ohjelman+laadinta%2C+tarjouspyynt%C3%B6+osa+2.pdf

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB