« Back to Search« Back to SearchSearch » Environment Agency and the Environment Agency for the use of leased vehicles of 2016  Keskkonnaamet - Mihkel Rääk

Environment Agency and the Environment Agency for the use of leased vehicles of 2016

  Tallinn Estonia — Keskkonnaamet - Mihkel Rääk
Published August 17, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€182.82k
Winner
Hansarent OÜ, 11681919, Pargi tn 5a, Viljandi, 71020 Eesti (EE) Tel.: +372 5037076
Environment Agency and the Environment Agency for the use of leased vehicles taken in 2016.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
173778
Hanke nimetus
Keskkonnaameti ja Keskkonnaagentuuri mootorsõidukite kasutusrendile võtmine 2016
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Keskkonnaamet, 70008658, Narva mnt 7A, Tallinn, 15172 Eesti (EE) Kontaktisik: Mihkel Rääk Tel.: +372 6807431 E-post: Mihkel.Raak@keskkonnaamet.ee URL: http://www.keskkonnaamet.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Riigiasutus või valitsusasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Keskkond
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel JahKeskkonnaagentuur, 70009540, Mustamäe tee 33, Tallinn, 10616 Eesti (EE)Keskkonnaamet, 70008658, Narva mnt 7A, Tallinn, 15172 Eesti (EE)
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Keskkonnaameti ja Keskkonnaagentuuri mootorsõidukite kasutusrendile võtmine 2016
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Rentimine ja üürimineAsjade tarnekoht: EestiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Keskkonnaameti ja Keskkonnaagentuuri mootorsõidukite kasutusrendile võtmine 2016.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
34113100-3, 34113200-4, 34113000-2, 34100000-8, 34110000-1
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Jah
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 418440Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Parima hinna ja kvaliteedi suheKirjeldus: Osa 1. Komibineeritud süsinikdioksiidi (CO2) emissioon (g/km) Osakaal: 25 Kirjeldus: Osa 2. Linnamaasturi 1 (ühe) kuu rendimakse pakkumuse maksumus Osakaal: 75 Kirjeldus: Osa 2. Komibineeritud süsinikdioksiidi (CO2) emissioon (g/km) Osakaal: 25 Kirjeldus: Osa 3. Maasturi 1 (ühe) kuu rendimakse pakkumuse maksumus Osakaal: 75 Kirjeldus: Osa 3. Komibineeritud süsinikdioksiidi (CO2) emissioon (g/km) Osakaal: 25 Kirjeldus: Osa 1. Maasturi 1 (ühe) kuu rendimakse pakkumuse maksumus Osakaal: 75
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 173778 11.05.20162KASUTUSRENDILEPING: 15.08.2016 nr 4-3/16/35
HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA MAKSUMUS
Osa 1: Maastur
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
15.08.2016
Esitatud pakkumuste arv
4
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Rentest AS, 10814092, Tammetõru 14b, Saue, 76506 Eesti (EE) Tel.: +372 55537627
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 21420Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
16.08.2021
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro3Hankeleping (Rentest AS) maasturid 10.08.2016 5-11/16/19
HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA MAKSUMUS
Osa 1: Maastur
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
10.08.2016
Esitatud pakkumuste arv
4
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Rentest AS, 10814092, Tammetõru 14b, Saue, 76506 Eesti (EE) Tel.: +372 55537627
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 214200Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
15.01.2022
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro4Hankeleping (Hansarent) linnamaasturid 10.08.2016 5-11/16/18
HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA MAKSUMUS
Osa 2: Linnamaastur
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
10.08.2016
Esitatud pakkumuste arv
4
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Hansarent OÜ, 11681919, Pargi tn 5a, Viljandi, 71020 Eesti (EE) Tel.: +372 5037076
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 182820Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
15.12.2021
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
1. Riigihanke "Keskkonnaameti ja Keskkonnaagentuuri mootorsõidukite kasutusrendile võtmine 2016" (viitenumber 173778) hankemenetluse lõppemise aluseks on hanke osa 1 (Maastur) kohta hankelepingute sõlmimine eduka pakkujaga Rentest AS (registrikood 10814092), ja hanke osa 2 (Linnamaastur) kohta eduka pakkujaga Hansarent OÜ (registrikood 11681919). 2. Riigihanke "Keskkonnaameti ja Keskkonnaagentuuri mootorsõidukite kasutusrendile võtmine 2016" (viitenumber 173778) hankemenetluse lõppemise aluseks on hanke osa 3 (Maastur keretüüp N1G (pikendatud)) puhul kõikide pakkumuste tagasilükkamine põhjusel, et ühtegi pakkumust ei tunnistatud vastavaks.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV
17.08.2016
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Jah1. Üheks hindamiskriteeriumiks on mootorsõiduki kombineeritud süsinikdioksiidi (CO2) emissioon (g/km). 2. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus sisaldab maksimaalset nõuet mootorsõiduki kütusekulule. 3. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus sisaldab nõuet sõiduki käitamisel tekkivate lämmastikoksiidide (NOx) ning muude mittemetaansete süsivesinike ja tahkete osakeste heitkogustele.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB