« Back to Search« Back to SearchSearch » Estonian Agricultural University College of Technology in the field of ICT-based learning techniques of processing technologies, purchase of laboratory equipment, re-tender No 1  Eesti Maaülikool - Kaisu Mägi

Estonian Agricultural University College of Technology in the field of ICT-based learning techniques of processing technologies, purchase of laboratory equipment, re-tender No 1

  Tartu Estonia — Eesti Maaülikool - Kaisu Mägi
Published September 1, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€13.26k
Winner
osaühing VMK Tarkvara, 10546970, Jõekalda talu, Vaila küla, Harku vald, Harjumaa, 76903 Eesti (EE) Tel.: +372 5110916 URL: www.vmk.ee
Estonian University of Life Sciences College of technical studies in the field of ICT-based processing technology to modernize laboratories

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
164921
Hanke nimetus
Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži tehnika õppevaldkonna IKT põhise töötlemistehnoloogia labori seadmete ost, kordushange nr 1
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Jah
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Eesti Maaülikool, 74001086, Kreutzwaldi 1, Tartu, 51014 Eesti (EE) Kontaktisik: Kaisu Mägi Tel.: +372 7313386 E-post: kaisu.magi@emu.ee URL: http://www.emu.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi kontrolli all olev eraõiguslik juriidiline isik
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Haridus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži tehnika õppevaldkonna IKT põhise töötlemistehnoloogia labori seadmete ost, kordushange nr 1
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
OstmineAsjade tarnekoht: TartuNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Eesti Maaülikooli Tehnikakolledži tehnika õppevaldkonna IKT põhise töötlemistehnoloogia labori kaasajastamine
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
48323000-8
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Jah
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 13260Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 164921 08.07.20151OSTU-MÜÜGI LEPING NR. 4-14/90
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
31.08.2015
Esitatud pakkumuste arv
1
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
osaühing VMK Tarkvara, 10546970, Jõekalda talu, Vaila küla, Harku vald, Harjumaa, 76903 Eesti (EE) Tel.: +372 5110916 URL: www.vmk.ee
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 13260Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
05.10.2015
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: EMÜ TTK tootmistehnoloogia labori kaasajastamine
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV
01.09.2015
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: 3.2.0401.14-0060
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB