« Back to Search« Back to SearchSearch » Knowledge transfer in the long-term program for the implementation of activities in the field of agricultural policy  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - JAANUS HÄMMAL

Knowledge transfer in the long-term program for the implementation of activities in the field of agricultural policy

  Tartu Estonia — Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - JAANUS HÄMMAL
Published November 6, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
Tartumaa Põllumeeste Liit, 80062713, Jalaka 48, 50109, Tartu Eesti (EE) Tel.: +372 5087320
Organising workshops

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
166179
Hanke nimetus
Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnas
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Jah
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 70005967, Narva mnt 3, Tartu, 51009 Eesti (EE) Kontaktisik: JAANUS HÄMMAL Tel.: +372 7371214 E-post: jaanus.hammal@pria.ee URL: http://www.pria.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Riigiasutus või valitsusasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Põllumajandus ja kalandus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika rakendamise tegevusvaldkonnas
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
27 - Muud teenusedTeenuse osutamise koht: EestiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Raamlepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Seminaride korraldamine
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
79951000-5
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 900000Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Majanduslikult soodsaim pakkumusKirjeldus: Pakkumuse kogumaksumus Osakaal: 80 Kirjeldus: Pakkuja varasem kogemus põllu- või maamajanduslikke infopäevade, koolituste või konverentside korraldamisel, milles on igas osalenud vähemalt 25 osalejat. Osakaal: 10 Kirjeldus: Pakkuja varasem kogemus põllu- või maamajanduslikke infopäevade, koolituste või konverentside korraldamisel, milles on igas osalenud vähemalt 50 osalejat. Osakaal: 10
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 166179 12.08.20151Raamleping nr 166179
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
03.11.2015
Esitatud pakkumuste arv
1
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Tartumaa Põllumeeste Liit, 80062713, Jalaka 48, 50109, Tartu Eesti (EE) Tel.: +372 508732080007884 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda90001894 Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus: 900000Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
01.11.2019
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Riigihanget rahastatakse riigieelarvest ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV
06.11.2015
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB