« Back to Search« Back to SearchSearch » Buying Kastmisrampide  Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) - KATRIN AMETMAA

Buying Kastmisrampide

  Tallinn Estonia — Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) - KATRIN AMETMAA
Published October 6, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€124.00k
Winner
aktsiaselts TARTU EHITUS, 10243382, Kalevi 108 A, Tartu, 50104 Eesti (EE) Tel.: +372 53455115
Hereby we ask you to make a bid for the purchase of farming on the field six kastmisrambi. Kastmisrambi price must include the transport of RMK's Tartu Tree Nursery (Joy Road 1, 51013 Tartu, Estonia).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
166321
Hanke nimetus
Kastmisrampide ostmine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), 70004459, Toompuiestee 24, Tallinn, 10149 Eesti (EE) Kontaktisik: KATRIN AMETMAA Tel.: +372 56848703 E-post: katrin.ametmaa@rmk.ee URL: http://www.rmk.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.rmk.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Metsamajandus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Kastmisrampide ostmine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
OstmineAsjade tarnekoht: RMK Tartu Puukooli (Rõõmu tee 1, 51013 Tartu)NUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Käesolevaga palume Teil teha hinnapakkumus kasvatusväljakule kuue kastmisrambi ostmiseks. Kastmisrambi hind peab sisaldama transporti RMK Tartu Puukooli (Rõõmu tee 1 51013 Tartu).
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
42990000-2
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 124000Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Hankija poolt hankemenetluse dokumentide toimikule antud viitenumber
1-47.920
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 166321 19.08.20151MÜÜGILEPING nr 1-18/350
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
02.10.2015
Esitatud pakkumuste arv
2
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
aktsiaselts TARTU EHITUS, 10243382, Kalevi 108 A, Tartu, 50104 Eesti (EE) Tel.: +372 53455115
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 124000Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
20.12.2015
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Leping sõlmiti ühispakkujatega aktsiaselts TARTU EHITUS (registrikood 10243382) ja Topgreen OÜ (registrikood 11570858)
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB