« Back to Search« Back to SearchSearch » "Know your rights - Young employees' social campaign Conducting  Tööinspektsioon - Sven Lass

"Know your rights - Young employees' social campaign Conducting

  Tallinn Estonia — Tööinspektsioon - Sven Lass
Published August 28, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€98.68k
Winner
Mediabrands Digital OÜ, 11399175, Roopa 23, Tallinn, 10136 Eesti (EE) Tel.: +372 5115194
Public procurement is the subject of "Know your rights - young employees' social campaign conducted. "Know your rights - a young worker" campaign aims to increase the awareness of young people in the work environment and relationships that give primary knowledge Admission to Employment.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
164537
Hanke nimetus
„Tunne oma õigusi – Noor töötaja“ sotsiaalkampaania läbiviimine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Tööinspektsioon, 70001969, Gonsiori 29, Tallinn, 10147 Eesti (EE) Kontaktisik: Sven Lass Tel.: +372 56977931 E-post: sven.lass@ti.ee URL: http://www.ti.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Sotsiaalkaitse
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
„Tunne oma õigusi – Noor töötaja“ sotsiaalkampaania läbiviimine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
13 - ReklaamteenusedTeenuse osutamise koht: Eesti VabariikNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Riigihanke esemeks on „Tunne oma õigusi – noor töötaja“ sotsiaalkampaania läbiviimine. „Tunne oma õigusi – noor töötaja“ kampaania eesmärgiks on noorte teadlikkuse suurendamine töökeskkonnast ja töösuhetest, et anda esmaseid teadmisi tööellu astujale.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
79341400-0
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 98680Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Majanduslikult soodsaim pakkumusKirjeldus: Pakkumuse koondmaksumus Osakaal: 20 Kirjeldus: Teenuse kriteerium Osakaal: 80
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Hankija poolt hankemenetluse dokumentide toimikule antud viitenumber
1.3-1/40
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 164537 06.07.20151HANKELEPING
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
27.08.2015
Esitatud pakkumuste arv
5
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Mediabrands Digital OÜ, 11399175, Roopa 23, Tallinn, 10136 Eesti (EE) Tel.: +372 5115194
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 98680Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
EiRahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
15.12.2015
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2010–2014
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: 1.3.0240.10-0004
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB