« Back to Search« Back to SearchSearch » Tartu Acorn Street Railway section - Aardla for water, wastewater and stormwater piping construction  aktsiaselts Tartu Veevärk - Antri Oja

Tartu Acorn Street Railway section - Aardla for water, wastewater and stormwater piping construction

  Tartu linn Estonia — aktsiaselts Tartu Veevärk - Antri Oja
Published March 20, 2017
|
Notice type
Contract notice
Tartu city Acorn Street Railway section - Aardla water, rain water and sewage plumbing works execution according Altren Projekt OÜ prepared by the project, and in addition to the construction of sewers into recipients in accordance with the stylus Projekt OÜ prepared by the project.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
182511
Hanke nimetus
Tartu linn Tammetõru tn lõigus Raudtee - Aardla vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
aktsiaselts Tartu Veevärk, 10151668, Tähe 118, Tartu linn, 51013 Eesti (EE) Kontaktisik: Antri Oja Tel.: +372 7306230 E-post: antri@tartuvesi.ee URL: http://www.tartuvesi.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Vesi
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Tartu linn Tammetõru tn lõigus Raudtee - Aardla vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: Tartu linnNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Tartu linna Tammetõru tänava lõigus Raudtee – Aardla vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööde teostamine vastavalt Altren Projekt OÜ poolt koostatud projektile ning lisaks kanalisatsioonitorustiku eesvoolu ehitamine vastavalt Krihvel Projekt OÜ poolt koostatud projektile.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45231300-8
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 145550,3Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeade (Võrgustik)Teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 182511 26.01.20171EHT/17-05
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
06.03.2017
Hankelepingu täitmise tähtpäev
22.05.2017
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB