« Back to Search« Back to SearchSearch » August Kitzberg Gymnasium labor and technology teaching design work for reconstruction of learning spaces  Karksi Vallavalitsus - DMITRI ORAV

August Kitzberg Gymnasium labor and technology teaching design work for reconstruction of learning spaces

  Karksi-Nuia Estonia — Karksi Vallavalitsus - DMITRI ORAV
Published February 16, 2016
|
Notice type
Contract notice
The main objective of the tender is delivered on time and at optimal cost to design and build a gymnasium work and technology education classrooms to meet the established requirements, would maintain an as durable and long lasting and maintenance costs which would be as low as possible. Quality of the project and the rationality of operating costs must be secured in the best way. The goal is compliant, energy efficient and durable buildings.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
168500
Hanke nimetus
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpperuumide rekonstrueerimise projekteerimistööd
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
Põhjused, miks hankija otsustas tunnistada hankemenetluse kehtetuks enne hankelepingu või raamlepingu sõlmimist või dünaamilise hankesüsteemi loomist või on kõik pakkumused tagasi lükata
Kõik vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust.
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Karksi Vallavalitsus, 75006397, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, 69104 Eesti (EE) Kontaktisik: DMITRI ORAV Tel.: +372 53541585 Faks: +372 4355522 E-post: dmitri.orav@karksi.ee URL: http://www.karksi.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpperuumide rekonstrueerimise projekteerimistööd
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
12 - Arhitektuuriteenused; inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused; linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused; nendega seotud teadus- ja tehnilise konsultatsiooni teenused; tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenusedTeenuse osutamise koht: Kaeksi-Nuia, ViljandimaaNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Hanke põhieesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega projekteerida ja ehitada gümnaasiumi töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpperuumid, mis vastaks kehtestatud nõuetele, oleks ülalpidamises võimalikult vastupidav ja kauakestev ja mille ülalpidamiskulud oleks võimalikult madalad. Projekti kvaliteet ja ratsionaalsus kasutuskuludes peab olema tagatud parimal moel. Eesmärgiks on nõuetele vastav, energiasäästlik ja vastupidav hoone.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
71322000-1
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 0Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 168500 04.11.2015
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB