« Back to Search« Back to SearchSearch » English-language print edition of "Life in Estonia" production  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - HELEN NOORKÕIV

English-language print edition of "Life in Estonia" production

  Tallinn Estonia — Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - HELEN NOORKÕIV
Published May 11, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€229.44k
Winner
Positive Projects OÜ, 10725336, Pärnu mnt 69, Tallinn, 10134 Eesti (EE) Tel.: +372 5024224
This contract is in English language, Estonia is a diverse demonstration print edition of "Life in Estonia" Production Outsourcing (hereinafter edition) during the period 2017- 2019, during which a total of eight digits will appear. The target group is internationally active and broad-minded business sector. The publication is aimed at raising awareness about Estonia and the Estonian economic environment credibility in the eyes of potential foreign investors and trading partners in order to encourage foreign investment in Estonia, and the creation of new trade relations.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
183571
Hanke nimetus
Inglise keelse trükiväljaande "Life in Estonia" tootmine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 90006006, Lasnamäe 2, Tallinn, 11412 Eesti (EE) Kontaktisik: HELEN NOORKÕIV Tel.: +372 6279747 E-post: helen.noorkoiv@eas.ee URL: http://www.eas.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi kontrolli all olev eraõiguslik juriidiline isik
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Inglise keelse trükiväljaande "Life in Estonia" tootmine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
15 - Tasulised ja lepingulised kirjastamis- ja trükiteenusedTeenuse osutamise koht: EestiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Käesoleva hankelepingu esemeks on inglise keelse, Eestit mitmekülgselt tutvustava trükiväljaande „Life in Estonia“ tootmise sisseostmine (edaspidi ka väljaanne) perioodil 2017- 2019, mille jooksul ilmub kokku 8 numbrit. Väljaande sihtgrupp on rahvusvaheliselt aktiivsed ja laia silmaringiga ärisektori esindajad. Väljaande põhieesmärk on tõsta teadlikkust Eesti kohta ja Eesti majanduskeskkonna usaldusväärsust potentsiaalsete välisinvestorite ning kaubanduspartnerite silmis, et soodustada Eestisse välisinvesteeringute kaasamist ning uute kaubandussuhete loomist.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
79800000-2, 79970000-4
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 229440Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Parima hinna ja kvaliteedi suheKirjeldus: Pakkumuse võrdlushind käibemaksuta Osakaal: 40 Kirjeldus: Näidistöö teostus Osakaal: 60
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Hankija poolt hankemenetluse dokumentide toimikule antud viitenumber
HNR160275
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 183571 23.03.201716.2-2/17/345
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
11.05.2017
Esitatud pakkumuste arv
1
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Positive Projects OÜ, 10725336, Pärnu mnt 69, Tallinn, 10134 Eesti (EE) Tel.: +372 502422410092701 aktsiaselts PRINTALL
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 229440Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
31.12.2019
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB