« Back to Search« Back to SearchSearch » Lange Motokeskus kardikeskuse building construction work  TARTU MOTOKROSSIKLUBI - LAURI ROOSIORG

Lange Motokeskus kardikeskuse building construction work

  Tartu Estonia — TARTU MOTOKROSSIKLUBI - LAURI ROOSIORG
Published February 8, 2017
|
Notice type
Contract notice
Lange procured Motokeskus kardikeskuse building construction.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
181760
Hanke nimetus
Lange Motokeskuse kardikeskuse hoone ehitustööd
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
Põhjused, miks hankija otsustas tunnistada hankemenetluse kehtetuks enne hankelepingu või raamlepingu sõlmimist või dünaamilise hankesüsteemi loomist või on kõik pakkumused tagasi lükata
Kõik vastavaks tunnistatud pakkumused ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust.
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
TARTU MOTOKROSSIKLUBI, 80026717, Turu 47, Tartu, 50106 Eesti (EE) Kontaktisik: LAURI ROOSIORG Tel.: +372 5118174 E-post: sahkar@sahkar.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Toetuse saaja, kes ei ole hankija RHS tähenduses
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Vaba aeg, kultuur ja religioon
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Lange Motokeskuse kardikeskuse hoone ehitustööd
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: Haaslava vald, TartumaaNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Hangitakse Lange Motokeskuse kardikeskuse hoone ehitustööd.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45210000-2
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 0Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 181760 03.01.2017
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Lange motokeskuse arendamine II etapp – kardikeskuse rajamine
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: EU50583
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB