« Back to Search« Back to SearchSearch » Cells light traffic Ao-III stage of construction  Rakke Vallavalitsus - Guido Kraav

Cells light traffic Ao-III stage of construction

  Rakke Estonia — Rakke Vallavalitsus - Guido Kraav
Published June 2, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€159.73k
Winner
Nordpont OÜ, 12583892, Madara tn 25, Tallinn, 10612 Eesti (EE) Tel.: +372 55649705
Pedestrians and cyclists light traffic engineering and construction over the river kergliiklussilla

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
169242
Hanke nimetus
Rakke-Ao kergliiklustee III etapi ehitus
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Rakke Vallavalitsus, 75010003, Simuna 10, Rakke, 46301 Eesti (EE) Kontaktisik: Guido Kraav Tel.: +372 3260874 Faks: +372 3260873 E-post: guido@rakke.ee URL: http://www.rakke.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Rakke-Ao kergliiklustee III etapi ehitus
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: Lääne-Viru maakond, Rakke vald, Rakke alevik ja Ao külaNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Jalakäijatele ja jalgratturitele kergliiklustee ehitus ning üle jõe kergliiklussilla ehitus
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45233161-5
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 159730,18Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 169242 24.11.20151Rakke -Ao kergliiklustee III etapi ehitus
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
14.05.2016
Esitatud pakkumuste arv
15
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Nordpont OÜ, 12583892, Madara tn 25, Tallinn, 10612 Eesti (EE) Tel.: +372 55649705
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 159730,18Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
EiRahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
30.11.2016
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB