« Back to Search« Back to SearchSearch » PRIA information published weekly newspaper 2015 - 2016  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - Indrek Heinsoo

PRIA information published weekly newspaper 2015 - 2016

  Tartu Estonia — Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - Indrek Heinsoo
Published January 15, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€27.00k
Winner
AS Eesti Ajalehed, 10004521, Narva mnt 11E, Tallinn, 10151 Eesti (EE) Tel.: +372 5178567
The contract to be the subject of the disclosure of information on a regular basis to agriculture, fisheries, forestry and rural reflected in an Estonian-language weekly newspaper (eg Maaleht) time period 01.01.2015 - 31.12.2016.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
158203
Hanke nimetus
PRIA teabe avaldamine nädalalehes 2015 – 2016
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 70005967, Narva mnt 3, Tartu, 51009 Eesti (EE) Kontaktisik: Indrek Heinsoo Tel.: +372 7371317 E-post: indrek.heinsoo@pria.ee URL: http://www.pria.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Riigiasutus või valitsusasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Põllumajandus ja kalandus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
PRIA teabe avaldamine nädalalehes 2015 – 2016
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
13 - ReklaamteenusedTeenuse osutamise koht: EestiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Sõlmitava hankelepingu esemeks on teabe avaldamine regulaarselt põllumajandust, kalandust, metsandust ja maaelu kajastavas eestikeelses nädalalehes (nt Maaleht) ajaperioodil 01.01.2015 – 31.12.2016.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
79340000-9, 79800000-2
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 27000Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 158203 19.12.20141Hankeleping nr 158203 TO
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
15.01.2015
Esitatud pakkumuste arv
1
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
AS Eesti Ajalehed, 10004521, Narva mnt 11E, Tallinn, 10151 Eesti (EE) Tel.: +372 5178567
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 27000Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
31.12.2016
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: MAK, EKF, EMKF
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB