« Back to Search« Back to SearchSearch » The old house is located in a radio Kreutzwaldi street. 14, Tallinn Reconstruction  Eesti Rahvusringhääling - Ilo Kalk

The old house is located in a radio Kreutzwaldi street. 14, Tallinn Reconstruction

  Tallinn Estonia — Eesti Rahvusringhääling - Ilo Kalk
Published September 18, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€4.59M
Winner
OÜ Nordlin Ehitus, 11966711, Narva mnt 7, Tallinn, 10117 Eesti (EE) Tel.: +372 53300848 URL: www.nordlin.ee
Estonian National Broadcasting is a house belonging to an old radio in Kreutzwaldi street. 14, reconstruction of the Tallinn TV, radio and Internet news media to fit his Jaks. The goal is to create an appropriate editorial environment with the necessary modern studios and technical rooms.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
163527
Hanke nimetus
Vana raadiomaja asukohaga F.R. Kreutzwaldi tn. 14, Tallinn rekonstrueerimine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Eesti Rahvusringhääling, 74002322, Gonsiori 27, Tallinn, 15029 Eesti (EE) Kontaktisik: Ilo Kalk Tel.: +372 6284124 E-post: ilo.kalk@err.ee URL: http://www.err.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi kontrolli all olev eraõiguslik juriidiline isik
HANKIJA PÕHITEGEVUS
ringhäälingu organisatsioon Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Vana raadiomaja asukohaga F.R. Kreutzwaldi tn. 14, Tallinn rekonstrueerimine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: F.R. Kreutzwaldi tn. 14, TallinnNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Eesti Rahvusringhäälingule kuuluva vana raadiomaja asukohaga F.R. Kreutzwaldi tn. 14, Tallinn rekonstrueerimine televisioonile, raadiole ning internetimeediale sobivaks uudistemajaks. Eesmärgiks on luua toimetustele sobiv tänapäevane töökeskkond koos vajalike stuudiote ja tehniliste ruumidega.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45212300-9, 45260000-7, 45232141-2, 45310000-3, 45443000-4
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 4591884,57Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 163527 25.05.20151Vana raadiomaja asukohaga F.R. Kreutzwaldi tn. 14, Tallinn rekonstrueerimine
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
18.09.2015
Esitatud pakkumuste arv
6
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
OÜ Nordlin Ehitus, 11966711, Narva mnt 7, Tallinn, 10117 Eesti (EE) Tel.: +372 53300848 URL: www.nordlin.ee
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 4591884,57Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
07.02.2017
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB