« Back to Search« Back to SearchSearch » Iru power jäätmeenergiakatla põlemisrestile curbs Purchase  Eesti Energia Aktsiaselts - Leida Uibo

Iru power jäätmeenergiakatla põlemisrestile curbs Purchase

  Tallinn Estonia — Eesti Energia Aktsiaselts - Leida Uibo
Published September 5, 2016
|
Notice type
Contract notice
HD, Annex 1 Technical description p. 2. The Contractor's responsibility 2.1. Seller is to buy and / or to produce and supply their forces in power (St. Petersburg road 105 74114 Maardu Estonia), and transfer (DDP, Incoterms 2010), the client's representative (see. P.8) new stones (see. Add L1). 2.2. Stones marking: refractory bricks RG1 (BRIQUE DE FORME EN FT AN-63 RG). 2.3. The stones are located in the working environment, which Tmax = 12000C, and must comply with the work under these conditions. 3. The amount of supplied materials: the new supplied amount of stones is 60 pcs (pieces).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
177139
Hanke nimetus
Iru elektrijaama jäätmeenergiakatla põlemisrestile äärekivide ostmine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Eesti Energia Aktsiaselts, 10421629, Lelle tänav 22, Tallinn, 11318 Eesti (EE) Kontaktisik: Leida Uibo Tel.: +372 7152229 E-post: leida.uibo@energia.ee URL: http://www.energia.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.energia.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi kontrolli all olev eraõiguslik juriidiline isik
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Elektrienergia
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Iru elektrijaama jäätmeenergiakatla põlemisrestile äärekivide ostmine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
OstmineAsjade tarnekoht: Peterburi tee 105 74114 MaarduNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
HD, Lisa 1 Tehniline kirjeldus p. 2. Töövõtja ülesanne 2.1. Müüja ülesandeks on osta ja/või toota ja tarnida oma jõududega elektrijaama (Peterburi tee 105 74114 Maardu Eesti) ja anda üle (DDP, Incoterms 2010 )Tellija poolsele esindajale (Vt. p.8) uued kivid (vt. Lisa L1). 2.2. Kivide markeering: refractory bricks RG1 (BRIQUE DE FORME EN FT-AN 63 RG). 2.3. Kivid paiknevad töökeskkonnas, mille Tmax= 12000C ning peavad vastama töötamiseks sellistes tingimustes. 3. Tarnitavate materjalide kogus: Uute tarnitavate kivide kogus on 60 tk (tükki).
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
44912000-6
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 5700Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeade (Võrgustik)Teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 177139 04.08.20161Iru elektrijaama jäätmeenergiakatla põlemisrestile äärekivide ostmine
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
02.09.2016
Hankelepingu täitmise tähtpäev
16.12.2016
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB