« Back to Search« Back to SearchSearch » Rapla Cultural cleaning service  Rapla Vallavalitsus - KAIRE SÄDEMETS

Rapla Cultural cleaning service

  Rapla Estonia — Rapla Vallavalitsus - KAIRE SÄDEMETS
Published January 25, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€416.00
Winner
osaühing Walga Auto Pesula, 11427428, Metsa talu, Väljataguse küla, Rapla vald, Raplamaa, 79520 Eesti (EE) Tel.: +372 53747497
Rapla Cultural indoor (Tallinna mnt 17, Rapla) cleaning and building complex field crop (Tallinna mnt 17 and Tallinna mnt 17, Rapla) according to the tender document, Annex 1 to the specifications.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
179192
Hanke nimetus
Rapla Kultuurikeskuse koristusteenus
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Rapla Vallavalitsus, 75023361, Viljandi mnt 17, Rapla, 79511 Eesti (EE) Kontaktisik: KAIRE SÄDEMETS Tel.: +372 4890516 E-post: kaire.sademets@rapla.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Rapla Kultuurikeskuse koristusteenus
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
14 - Hoonete koristamise ja kinnisvarahalduse teenusedTeenuse osutamise koht: Rapla valdNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Rapla Kultuurikeskuse siseruumide (Tallinna mnt 17, Rapla) koristus ja hoonekompleksi välikoristus (Tallinna mnt 17 ja Tallinna mnt 17a, Rapla) vastavalt hankedokumendi lisa 1 tehnilisele kirjeldusele.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
90911200-8
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 1966Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 179192 18.10.20161„Rapla Kultuurikeskuse koristusteenus“
HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA MAKSUMUS
Osa 1: Rapla Kultuurikeskuse ja selle lisaruumide, koridoride sisekoristus
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
23.12.2016
Esitatud pakkumuste arv
5
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
osaühing Walga Auto Pesula, 11427428, Metsa talu, Väljataguse küla, Rapla vald, Raplamaa, 79520 Eesti (EE) Tel.: +372 53747497
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 1550Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
EiRahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
31.12.2019
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro2„Rapla Kultuurikeskuse koristusteenus“
HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA MAKSUMUS
Osa 2: Hoonekompleksi välikoristus
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
23.12.2016
Esitatud pakkumuste arv
5
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
osaühing Walga Auto Pesula, 11427428, Metsa talu, Väljataguse küla, Rapla vald, Raplamaa, 79520 Eesti (EE) Tel.: +372 53747497
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 416Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
EiRahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
31.12.2019
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB