« Back to Search« Back to SearchSearch » Entrepreneurship Award 2015 gala and Elevator Future conference catering  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - Nataly Sonk-Bahharev

Entrepreneurship Award 2015 gala and Elevator Future conference catering

  Tallinn Estonia — Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus - Nataly Sonk-Bahharev
Published September 16, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€14.89k
Winner
BBQ Catering OÜ, 11374904, Pikk tn 26, Tallinn, 10133 Eesti (EE) Tel.: +372 5532111
Entrepreneurship Award 2015 gala and Elevator Future conference catering

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
165460
Hanke nimetus
Ettevõtluse Auhind 2015 gala ja Liftiga Tulevikku konverentsi toitlustus
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 90006006, Lasnamäe 2, Tallinn, 11412 Eesti (EE) Kontaktisik: Nataly Sonk-Bahharev Tel.: +372 6279528 E-post: nataly.sonk-bahharev@eas.ee URL: http://www.eas.ee(URL)
HANKIJA LIIK
Avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi kontrolli all olev eraõiguslik juriidiline isik
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Ettevõtluse Auhind 2015 gala ja Liftiga Tulevikku konverentsi toitlustus
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
17 - Hotelli- ja restoraniteenusedTeenuse osutamise koht: TallinnNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Ettevõtluse Auhind 2015 gala ja Liftiga Tulevikku konverentsi toitlustus
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
55300000-3
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 14889,75Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihtsustatud korras teenuste tellimineSelgitus, miks hankelepingu sõlmimine ilma hanketeadet eelnevalt avaldamata on õiguspärane: RHS §19 alusel
Hindamiskriteeriumid
Majanduslikult soodsaim pakkumus
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Hankija poolt hankemenetluse dokumentide toimikule antud viitenumber
HKL150019
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
EiTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 165460 14.07.20151Ettevõtluse Auhind 2015 gala ja Liftiga Tulevikku konverentsi toitlustus
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
10.09.2015
Esitatud pakkumuste arv
5
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
BBQ Catering OÜ, 11374904, Pikk tn 26, Tallinn, 10133 Eesti (EE) Tel.: +372 5532111
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 14889,75Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
23.10.2015
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: Ettevõtlusteadlikkus
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: EU49161
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB