« Back to Search« Back to SearchSearch » Blackout street lighting, street construction  Harku Vallavalitsus - Siiri Pelisaar

Blackout street lighting, street construction

  Tabasalu Estonia — Harku Vallavalitsus - Siiri Pelisaar
Published November 26, 2014
|
Notice type
Award notice
Value
€24.94k
Winner
Osaühing L.T.V. Projekt, 10328500, Vääna ladu, Vääna küla, Harku vald, Harjumaa, 76903 Eesti (EE) Tel.: +372 5101597
The purpose of the field of public procurement is Harku, Residential area, street lighting street construction according to the project (Project No. Leonhard Weiss Energy AS ET1105). NB! Unlike the ending of services for street lighting project construction masted No 2-4. Masts, 2-5, 2-6 and 2-7 are not included in the construction of public capacity! Execution of the contract completion date is 12.22.2014. Prepayment is made. The Contractor shall provide the Contracting Authority under the bill of delivery and receipt, the Customer shall pay within 15 calendar days of its receipt.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
157181
Hanke nimetus
Tabasalu Teenuste tänava tänavavalgustuse ehitus
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Harku Vallavalitsus, 75014132, Ranna 1, Tabasalu, 76901 Eesti (EE) Kontaktisik: Siiri Pelisaar Tel.: +372 6068826 E-post: siiri.pelisaar@harku.ee URL: http://www.harku.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Tabasalu Teenuste tänava tänavavalgustuse ehitus
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: TabasaluNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Riigihanke eesmärk on Harku vallas, Tabasalu alevikus Teenuste tänava tänavavalgustuse ehitus vastavalt projektile (Leonhard Weiss Energy AS projekt nr ET1105). NB! Erinevalt projektist lõpeb Teenuste tänavavalgustuse ehitus mastiga nr 2-4. Mastide nr 2-5, 2-6 ja 2-7 ehitus ei kuulu riigihanke mahtu! Hankelepingu täitmise lõpptähtaeg on 22.12.2014. Ettemaksu ei tehta. Töövõtja esitab Tellijale üleandmise-vastuvõtmise akti alusel arve, mille Tellija kohustub tasuma 15 kalendripäeva jooksul selle saamisest.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45316110-9
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 24940Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 157181 04.11.20141HANKE- JA TÖÖVÕTULEPING nr 5-9/363
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
26.11.2014
Esitatud pakkumuste arv
7
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Osaühing L.T.V. Projekt, 10328500, Vääna ladu, Vääna küla, Harku vald, Harjumaa, 76903 Eesti (EE) Tel.: +372 5101597
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 24940Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
22.12.2014
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB