« Back to Search« Back to SearchSearch » chemical reagents  Veterinaar- ja Toidulaboratoorium - Eve Jõesaar

chemical reagents

  Tartu Estonia — Veterinaar- ja Toidulaboratoorium - Eve Jõesaar
Published December 6, 2016 — Deadline December 16, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Chemical reagents for laboratory testing. Chemical reagents should conform to analytical purity, unless otherwise specified.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
180852
Hanke nimetus
Keemilised reaktiivid
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, 70000065, Kreutzwaldi 30, Tartu, 51006 Eesti (EE) Kontaktisik: Eve Jõesaar Tel.: +372 7386100 Faks: +372 7386102 E-post: info@vetlab.ee URL: http://www.vetlab.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:vt eelmainitud kontaktandmed:
HANKIJA LIIK
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Põllumajandus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Keemilised reaktiivid
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
OstmineAsjade tarnekoht: Kreutzwaldi 30, Tartu; Väike-Paala 3, Tallinn; Neffi 2 Piira, Rakvere; Kohtu 16, KuressaareNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseksRahaühik: Euro
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Keemilised reaktiivid laboratoorsete analüüside läbiviimiseks. Keemilised reaktiivid peavad vastama analüütilisele puhtusastmele, kui ei ole määratud teisiti.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
24300000-7
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankeleping on jaotatud osadeks
Ei
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus
Ei
Üldkogus või ulatus
Rahaühik: Euro
HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS
Kavandatav alguskuupäev: 01.01.2017Kavandatav lõppkuupäev: 31.12.2017
Tehniline ja kutsealane pädevus
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded: 1. Pakkuja esitab olulisemate, kuni viimase kolme aasta jooksul täidetud kemikaalide müügilepingute nimekirja koos lepingu nimetuse, maksumuse, sõlmimise aja ja infoga teise lepingupoole kohta tõendamaks, et pakkuja on suutnud nimetatud tooteid nõuetekohaselt tarnida. Juhul kui Pakkuja ei ole varem tarninud kemikaale, peab ta tõendama muul viisil, et on valmis nõuetekohaseks hankelepingu täitmiseks. Pakkuja esitab tootjafirma(de) kinnituse pakutavate toodete edasimüügi õiguse kohta või mõne muu samaväärse dokumendi tõendamaks, et ta suudab pakkumuses pakutavaid tooteid nõuetekohaselt tarnida.
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Parima hinna ja kvaliteedi suhelähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidestKirjeldus: Maksumus Osakaal: 90 Kirjeldus: Tarneaeg päevades Osakaal: 10
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
Ei
Hankedokumentide saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: EiRahaühik: Euro
Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg
16.12.2016 10:00
Keel(ed), milles võib esitada pakkumuse või taotluse
ET
Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
päeva: 60
Pakkumuste avamise tingimused
Pakkumuste avamise aeg: 16.12.2016 10:00
TEGEMIST ON KORDUVA HANKEGA
JahJärgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:: 20.11.2016
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB