« Back to Search« Back to SearchSearch » Tallinn schools ePäevik  Tallinna Haridusamet - Maire Vaske

Tallinn schools ePäevik

  Tallinn Estonia — Tallinna Haridusamet - Maire Vaske
Published August 11, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
Koolitööde AS, 11160451, Katusepapi 6, Tallinn, 11412 Eesti (EE) Tel.: +372 5147372
A public school in Tallinn's aim is to obtain 53 ePäeviku environmental position available. Environment list of minimum functionalities are described in Annex 1 to the tender documents, which is the subject of public service should be provided in accordance with Annex 1 of the terms of reference.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
163354
Hanke nimetus
Tallinna koolide ePäevik
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Tallinna Haridusamet, 75014289, Estonia pst 5a, Tallinn, 10143 Eesti (EE) Kontaktisik: Maire Vaske Tel.: +372 6404607 E-post: maire.vaske@tallinnlv.ee URL: http://www.haridus.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Haridus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Tallinna koolide ePäevik
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
7 - Arvutiteenused ja nendega seotud teenusedTeenuse osutamise koht: TallinnNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Raamlepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Riigihanke eesmärgiks on hankida 53 Tallinna koolile ePäeviku keskkonna kasutamisvõimalus. Keskkonna minimaalsete funktsionaalsuste loetelu on kirjeldatud hankedokumentide lisas 1. Riigihanke esemeks olev teenus tuleb osutada vastavalt lisas 1 toodud lähteülesandele.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
72260000-5
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 124920Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 163354 15.05.20151Raamleping nr 3.-54/14
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
10.08.2015
Esitatud pakkumuste arv
1
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Koolitööde AS, 11160451, Katusepapi 6, Tallinn, 11412 Eesti (EE) Tel.: +372 5147372
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus: 124920Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
31.08.2018
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Raamleping jõustub alates 1.september 2015 ja kehtib 36 kuud.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB