« Back to Search« Back to SearchSearch » Dripping from the path of construction of pipelines  Osaühing Strantum - MEELIS HÄRMS

Dripping from the path of construction of pipelines

  Tabasalu alevik Harku vald, Harjumaa, Estonia — Osaühing Strantum - MEELIS HÄRMS
Published April 16, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€119.99k
Winner
aktsiaselts Merko Infra, 11767130, Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314 Eesti (EE) Tel.: +372 6805254
The object of the contract is a public water supply and -kanalisatsioonitorustiku reoveepumpla and execution of works in the field of Harku Muraste village Tilgu by Sea Külli by the edge by the Gulf and the Sea by way of certainty. The scope of works is described in more detail in Part III of the tender documents: Job Description and Part IV: Töömahuloend.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
161867
Hanke nimetus
Tilgu tee torustike ehitus
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Osaühing Strantum, 10731164, Kooli 2A, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901 Eesti (EE) Kontaktisik: MEELIS HÄRMS Tel.: +372 5014068 E-post: meelis@strantum.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Vesi Gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Tilgu tee torustike ehitus
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: Muraste küla, Harku vald, HarjumaaNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Hankelepingu esemeks on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustiku ning reoveepumpla ehitustööde teostamine Harku vallas Muraste külas Tilgu teel, Merikülli teel, Laheääre teel ja Merekindluse teel. Ehitustööde ulatus on täpsemalt kirjeldatud Hankedokumentide Osas III: Töökirjeldus ja Osas IV: Töömahuloend.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45231300-8, 45232431-2
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 119989,8Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeade (Võrgustik)Teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 161867 08.04.20151Tilgu tee torustike ehitus
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
15.04.2015
Esitatud pakkumuste arv
3
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
aktsiaselts Merko Infra, 11767130, Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314 Eesti (EE) Tel.: +372 6805254
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 119989,8Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
JahRahaühik: EuroTeadmata: Jah
Hankelepingu täitmise tähtpäev
30.11.2015
Sõlmitud hankelepingute arv
1
Asjade või teenuse päritoluriik
Ühendusesisene päritolu
Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid
Madalaim hind
Hankeleping sõlmiti pakkujaga, kes esitas alternatiivse pakkumise
Ei
Osa pakkumisi jäeti kõrvale põjendamatult madala hinna tõttu
Ei
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga JahViide projekti(de)le ja/või programmi(de)le: SFOS nr. 2.1.0101.13-0114
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
JahStruktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number: SFOS nr. 2.1.0101.13-0114
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB