« Back to Search« Back to SearchSearch » Põlva asphalt plant Remediation - construction  AS Teede REV-2 - Villy Sudemäe

Põlva asphalt plant Remediation - construction

  Tallinn Estonia — AS Teede REV-2 - Villy Sudemäe
Published April 29, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€157.00k
Winner
Aktsiaselts EcoPro, 10006742, Vuti 100, Tallinn, 13424 Eesti (EE) Tel.: +372 6604762
Põlva asphalt concrete plant (Põlva ABT) residual liquidation of pollution sources and pollution of localization, to prevent the addition of pollution to the environment. During the project, the total liquidation of the container park and associated facilities, and purify the contaminated soil is removed from the ex-situ method, and collect accurate data on the effectiveness of the cleaning work.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
160704
Hanke nimetus
Põlva asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimine - ehitustööd
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
AS Teede REV-2, 11402434, Pärnu mnt 463, Tallinn, 10916 Eesti (EE) Kontaktisik: Villy Sudemäe Tel.: +372 5035139 E-post: villy.sudemae@trev2.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
äriühing
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Keskkond
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Põlva asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimine - ehitustööd
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: Vanaküla tee 2, Himmaste küla, Põlva vald, Põlva maakondNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Põlva asfaltbetoonitehase (Põlva ABT) jääkreostuskolde likvideerimine ja keskkonnareostuse lokaliseerimine, et vältida reostuse lisandumist keskkonda. Tööde käigus likvideeritakse kogu mahutipark ja juurdekuuluvad rajatised, eemaldatakse ja puhastatakse reostunud pinnas ex-situ meetodil ning kogutakse täpsed andmed puhastustööde tulemuslikkuse kohta.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45112000-5, 90741000-3
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 157000Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 160704 02.03.20151Töövõtuleping
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
27.04.2015
Esitatud pakkumuste arv
3
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Aktsiaselts EcoPro, 10006742, Vuti 100, Tallinn, 13424 Eesti (EE) Tel.: +372 6604762
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 157000Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
EiRahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
31.12.2015
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Hankelepingu raames teostatavaid töid rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi alusel.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB