« Back to Search« Back to SearchSearch » Järvere village water supply and sanitation facilities in the reconstruction of owner supervision service  aktsiaselts VÕRU VESI - Marko Tolga

Järvere village water supply and sanitation facilities in the reconstruction of owner supervision service

  Võru Estonia — aktsiaselts VÕRU VESI - Marko Tolga
Published February 29, 2016
|
Notice type
Contract notice
Järvere village water supply and sanitation facilities in the reconstruction and extension of the owner's monitoring service.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
170095
Hanke nimetus
Järvere küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
aktsiaselts VÕRU VESI, 10004973, Ringtee 10, Võru, 65620 Eesti (EE) Kontaktisik: Marko Tolga Tel.: +372 5200708 Faks: +372 7828334 E-post: marko.tolga@voruvesi.ee URL: http://www.voruvesi.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.voruvesi.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Vesi
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Järvere küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
12 - Arhitektuuriteenused; inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused; linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused; nendega seotud teadus- ja tehnilise konsultatsiooni teenused; tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenusedTeenuse osutamise koht: Järvere külaNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Järvere küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamise omanikujärelevalve teenus.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
71300000-1
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 3920Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeade (Võrgustik)Teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 170095 29.12.20151Järvere küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
29.02.2016
Hankelepingu täitmise tähtpäev
07.11.2016
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuste esitamise tähtaja kohta: Vastavalt Riigihangete seadusele.
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB