« Back to Search« Back to SearchSearch » Demolition of existing fuel storage and production building  Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) - Reimo Kõps

Demolition of existing fuel storage and production building

  Tallinn Estonia — Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) - Reimo Kõps
Published May 25, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€198.80k
Winner
AS EVIKO, 10321432, Õpetaja 9 A, Tartu, 51003 Eesti (EE) Tel.: +372 7306050
The aim of this contract is the construction of a production at RMK's Tartu Tree Nursery at Joy tee 1, Tartu.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
171815
Hanke nimetus
Olemasoleva kütusehoidla lammutamine ja tootmishoone ehitus
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), 70004459, Toompuiestee 24, Tallinn, 10149 Eesti (EE) Kontaktisik: Reimo Kõps Tel.: +372 5139350 E-post: reimo.kops@rmk.ee URL: http://www.rmk.ee Hankijaprofiili aadress: http://www.rmk.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Metsamajandus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Olemasoleva kütusehoidla lammutamine ja tootmishoone ehitus
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: EestiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Käesoleva hanke eesmärgiks on tootmishoone ehitamine aadressil RMK Tartu puukoolis aadressil Rõõmu tee 1, Tartu.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45210000-2
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 198800Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Hankija poolt hankemenetluse dokumentide toimikule antud viitenumber
1-47.1027
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 171815 27.04.20161TÖÖVÕTULEPING nr 1-18/228
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
24.05.2016
Esitatud pakkumuste arv
7
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
AS EVIKO, 10321432, Õpetaja 9 A, Tartu, 51003 Eesti (EE) Tel.: +372 7306050
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 198800Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
10.10.2016
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB