« Back to Search« Back to SearchSearch » Office supplies to the Ministry of Environment and the Ministry of the Environment in the Government Agencies  Keskkonnaministeerium - Sirje Juhkam

Office supplies to the Ministry of Environment and the Ministry of the Environment in the Government Agencies

  Tallinn Estonia — Keskkonnaministeerium - Sirje Juhkam
Published September 9, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Infotark AS, 10047988, Peterburi tee 92 E, Tallinn, 11415 Eesti (EE) Tel.: +372 6005113
Office supplies to the Ministry of Environment and the Ministry of Environment, Government Agencies.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
171519
Hanke nimetus
Kontoritarvete ostmine Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustele
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Jah
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Jah
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Keskkonnaministeerium, 70001231, Narva mnt 7a, Tallinn, 15172 Eesti (EE) Kontaktisik: Sirje Juhkam Tel.: +372 6262747 E-post: sirje.juhkam@envir.ee URL: http://www.envir.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Riigiasutus või valitsusasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Keskkond Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel JahMaa-amet, 70003098, Mustamäe tee 51, Tallinn, 10621 Eesti (EE)Keskkonnaamet, 70008658, Narva mnt 7A, Tallinn, 15172 Eesti (EE)Keskkonnaagentuur, 70009540, Mustamäe tee 33, Tallinn, 10616 Eesti (EE)Keskkonnainspektsioon, 70003106, Kopli 76, Tallinn, 10416 Eesti (EE)
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Kontoritarvete ostmine Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustele
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
OstmineAsjade tarnekoht: EestiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Raamlepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Kontoritarvete ostmine Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustele.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
30192000-1, 30190000-7
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Jah
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 160000Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Parima hinna ja kvaliteedi suheKirjeldus: Pakkumuse maksumus Osakaal: 70 Kirjeldus: Allahindluse protsent Osakaal: 30
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 171519 06.06.20161OSTU-MÜÜGIRAAMLEPING nr 4-2/16/74
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
09.09.2016
Esitatud pakkumuste arv
2
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Infotark AS, 10047988, Peterburi tee 92 E, Tallinn, 11415 Eesti (EE) Tel.: +372 6005113
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus: 160000Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
08.09.2020
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
LISATEAVE
Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus on hinnanguline. Tegelik maksumus sõltub kontortarvete tegelikust vajadusest.
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
TEATE LÄHETMISE KUUPÄEV
09.09.2016
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB