« Back to Search« Back to SearchSearch » Entrepreneurship Training  Eesti Töötukassa - Rene Pillesson

Entrepreneurship Training

  Tallinn Estonia — Eesti Töötukassa - Rene Pillesson
Published February 18, 2015
|
Notice type
Award notice
Value
€7.84k
Winner
osaühing Reiting PR, 10023806, Kastani 39-12, Tartu, 50410 Eesti (EE) Tel.: +372 55657804
To give trainees an overview of the Estonian business and economic environment, to increase the trainees' entrepreneurial activity, providing company to build and operate the necessary knowledge and skills, and provide knowledge of why it is important for the creation of a business plan for the company, and how to create a successful business plan.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
158893
Hanke nimetus
Ettevõtluskoolitus
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Eesti Töötukassa, 74000085, Lasnamäe 2, Tallinn, 11412 Eesti (EE) Kontaktisik: Rene Pillesson Tel.: +372 6148528 E-post: rene.pillesson@tootukassa.ee URL: http://www.tootukassa.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Avalik-õiguslik juriidiline isik või riigi kontrolli all olev eraõiguslik juriidiline isik
HANKIJA PÕHITEGEVUS
töötuskindlustus
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Ettevõtluskoolitus
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
24 - Haridus- ja kutseõppeteenusedTeenuse osutamise koht: EestiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Anda koolitatavatele ülevaade Eesti ettevõtlus- ja majanduskeskkonnast, tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning anda teadmisi, miks on äriplaani koostamine ettevõtte loomisel oluline ja kuidas koostada eduka ettevõtja äriplaani.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
80400000-8
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 14800Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihtsustatud korras teenuste tellimineSelgitus, miks hankelepingu sõlmimine ilma hanketeadet eelnevalt avaldamata on õiguspärane: Teenuste kategooria 24
Hindamiskriteeriumid
Majanduslikult soodsaim pakkumusKirjeldus: Osa 1. Ühe osavõtja ühe õppetunni hind käibemaksuta. (7.2.1) Osakaal: 50 Kirjeldus: Osa 2. Ühe osavõtja ühe õppetunni hind käibemaksuta. (7.2.1) Osakaal: 50 Kirjeldus: Osa 1. Käesoleva hanke raames vastavas osas koolitust läbiviivate lektorite arv, kes vastavad hankedokumentide punktis 5.9 (mentorile) seatud tingimustele (7.2.3.). Osakaal: 25 Kirjeldus: Osa 2. Käesoleva hanke raames vastavas osas koolitust läbiviivate lektorite arv, kes vastavad hankedokumentide punktis 5.9 (mentorile) seatud tingimustele (7.2.3.). Osakaal: 25 Kirjeldus: Osa 1. kõigil käesoleva hanke raames vastavas osas koolitust läbiviivatel lektoritel on juhtimise, majanduse, õiguse, ärinduse, turunduse või majandusarvestuse valdkonnas omandatud kõrgharidus (7.2.2) Osakaal: 25 Kirjeldus: Osa 2. Kõigil käesoleva hanke raames vastavas osas koolitust läbiviivatel lektoritel on juhtimise, majanduse, õiguse, ärinduse, turunduse või majandusarvestuse valdkonnas omandatud kõrgharidus (7.2.2) Osakaal: 25
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Hankija poolt hankemenetluse dokumentide toimikule antud viitenumber
7-2/15/002
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
EiTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 158893 09.01.20151Tööturukoolituse tellimise haldusleping nr 7-6.3/15/0024
HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA MAKSUMUS
Osa 1: Kuressaare linn
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
09.02.2015
Esitatud pakkumuste arv
5
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
Kuressaare Gümnaasium, 75028022, Nooruse 1, Kuressaare, 93816 Eesti (EE) Tel.: +372 4556576 URL: wwwoesel.ee/kg
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 6960Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
30.07.2015
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro2Tööturukoolituse tellimise haldusleping nr 7-6.3/15/0025
HANKELEPINGU SÕLMIMINE JA MAKSUMUS
Osa 2: Valga linn
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
07.02.2015
Esitatud pakkumuste arv
5
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
osaühing Reiting PR, 10023806, Kastani 39-12, Tartu, 50410 Eesti (EE) Tel.: +372 55657804
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 7840Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
30.07.2015
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete Vaidlustuskomisjon, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15006 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL:
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB