« Back to Search« Back to SearchSearch » Estonian Manor Schools web environment.  Eesti Arhitektuurimuuseum - PILLE EPNER

Estonian Manor Schools web environment.

  Tallinn Estonia — Eesti Arhitektuurimuuseum - PILLE EPNER
Published May 29, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
osaühing Wiseman Interactive, 11087725, Kuusemäe tee 3, Äigrumäe küla, Viimsi vald, Harjumaa, 74001 Eesti (EE) Tel.: +372 5654877
Estonian Manor Schools web environment.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
160818
Hanke nimetus
Eesti mõisakoolide veebikeskkonna loomine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Eesti Arhitektuurimuuseum, 70004560, Ahtri 2, Tallinn, 10151 Eesti (EE) Kontaktisik: PILLE EPNER Tel.: +372 55542824 E-post: pille@arhitektuurimuuseum.ee URL: http://www.arhitektuurimuuseum.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Vaba aeg, kultuur ja religioon
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Eesti mõisakoolide veebikeskkonna loomine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
7 - Arvutiteenused ja nendega seotud teenusedTeenuse osutamise koht: EestiNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Eesti mõisakoolide veebikeskkonna loomine.
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
72421000-7
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 26240Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Lihthange
Hindamiskriteeriumid
Majanduslikult soodsaim pakkumusKirjeldus: Teenuse maksumus Osakaal: 50 Kirjeldus: Veebikeskkonna lahendus Osakaal: 40 Kirjeldus: Garantiiajale järgneva nelja aasta hoolduskulude eeldatav maksumus Osakaal: 10
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 160818 18.03.20151HANKELEPING nr 4.1-2/15
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
11.05.2015
Esitatud pakkumuste arv
6
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
osaühing Wiseman Interactive, 11087725, Kuusemäe tee 3, Äigrumäe küla, Viimsi vald, Harjumaa, 74001 Eesti (EE) Tel.: +372 5654877
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 26240Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
20.12.2015
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113711 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB