« Back to Search« Back to SearchSearch » Cells borough building sidewalks and reconstruction of Kingu tn  Rakke Vallavalitsus - Guido Kraav

Cells borough building sidewalks and reconstruction of Kingu tn

  Rakke Estonia — Rakke Vallavalitsus - Guido Kraav
Published March 3, 2017
|
Notice type
Award notice
Value
€132.69k
Winner
aktsiaselts KIIRKANDUR, 10111516, Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harjumaa, 76902 Eesti (EE) Tel.: +372 6118010
Pavement construction and pavement of the roadway relkonstrueerimine

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hanke viitenumber
181522
Hanke nimetus
Rakke aleviku kõnniteede ehitus ja Kingu tn rekonstrueerimine
Kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda?
Ei
Kas teade saadetakse hankija soovil Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele?
Ei
NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED
Rakke Vallavalitsus, 75010003, Simuna 10, Rakke, 46301 Eesti (EE) Kontaktisik: Guido Kraav Tel.: +372 3260874 Faks: +372 3260873 E-post: guido@rakke.ee URL: http://www.rakke.ee(URL)Pakkumuste ja osalemistaotluste elektrooniline esitamine: (URL)
HANKIJA LIIK
Kohaliku omavalitsuse üksus
HANKIJA PÕHITEGEVUS
Üldised avalikud teenused
HANKELEPING SÕLMITAKSE TEISTE HANKIJATE NIMEL
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel Ei
Hankija poolt hankelepingule antud nimetus
Rakke aleviku kõnniteede ehitus ja Kingu tn rekonstrueerimine
Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
TeostamineEhitustööde teostamise koht: Lääne-Viru maakond, Rakke vald, Rakke alevikNUTS kood: EE
Riigihange korraldatakse
Hankelepingu sõlmimiseks
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus
Kõnniteede ehitus ja kõnnitee ning sõidutee relkonstrueerimine
Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV)
45233120-6
Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni Riigihankelepingu (GPA) kohta
Ei
Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 132686Rahaühik: Euro
Hankemenetluse liik
Avatud hankemenetlus
Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Ei
Sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade
JahHanketeadeTeate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris: 181522 23.12.20161Töövõtuleping nr 6-10/22
Hankelepingu sõlmimise kuupäev
28.02.2017
Esitatud pakkumuste arv
13
Pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti
aktsiaselts KIIRKANDUR, 10111516, Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harjumaa, 76902 Eesti (EE) Tel.: +372 6118010
Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus: 132686Rahaühik: Euro
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Rahaühik: EuroTeadmata: Ei
Hankelepingu täitmise tähtpäev
31.08.2017
Soodushangete eest makstud hind
Rahaühik: Euro
TEAVE EUROOPA LIIDU VAHENDITE KOHTA
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga Ei
Vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuste esitamise tähtaja kohta: Vastavalt Riigihangete seadusele
Vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon, Endla 13/Lõkke 5, Tallinn, 10122 Eesti (EE) Tel.: +372 6113713 Faks: +372 6113760 E-post: vako@fin.ee URL: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
KAS RIIGIHANGET RAHASTATAKSE STRUKTUURITOETUSTEST
Ei
KAS RIIGIHANKEL RAKENDATAKSE KESKKONNASÄÄSTLIKKE NÕUDEID
Ei

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB