« Back to Search« Back to SearchSearch » Nominations business travel to Ghent University  Universiteit Gent

Nominations business travel to Ghent University

  Gent Belgium — Universiteit Gent
Published April 5, 2016
|
Notice type
Contract notice
The trip tickets cover destinations to every possible country in the world (including Belgium) starting from every possible country in the world (including Belgium).

Also tours included in this plot (by train, bus or plane)

When this plot it is desirable that an online tool designed to suit the setting.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Awarding authority
Universiteit Gent
File reference number
Universiteit Gent-ODH15/MBEU/0001-F03
Title
Kandidaatstelling organiseren van zakenreizen voor de UGent
Description
Deze raamovereenkomst behelst twee percelen en per perceel wordt de raamovereenkomst gesloten met slechts één onderneming: PERCEEL 1: AFGIFTE VAN VERVOERSBEWIJZEN IN BEURSGERELATEERDE PROJECTEN Perceel 1 heeft als voorwerp de boeking van reistickets ten behoeve van zowel inkomende als uitgaande studenten, onderzoekers, personeel, stagiairs e.a. die, in het kader van een project, tijdens studies, onderwijs- en/of onderzoeksopdrachten in het buitenland (dus zowel in België als in het buitenland) verblijven. Onder “project” worden activiteiten begrepen op gebied van onderzoek en/of onderwijs met een specifieke doelstelling, een aanvangsdatum en een einddatum. De activiteiten worden al dan niet extern gefinancierd. De deelnemers aan deze projecten krijgen een beurs om onderzoek/onderwijs te verrichten bij één van de wereldwijde partnerinstellingen van een consortium. De reistickets betreffen bestemmingen naar elk mogelijk land ter wereld (inclusief België) vertrekkend vanuit elk mogelijk land ter wereld (inclusief België). Bij perceel 1 staat de dienstverlening centraal en dit voor een competitieve prijs. Het is niet de bedoeling dat voor dit perceel met een online tool wordt gewerkt. PERCEEL 2: AFGIFTE VAN VERVOERSBEWIJZEN EN DESGEVALLEND DE RESERVATIE VAN VERBLIJFSACCOMMODATIES IN GEVALLEN ANDERE DAN IN HET KADER VAN PROJECTEN, ZOALS VERMELD ONDER PERCEEL 1 Perceel 2 betreft de boeking van reistickets enerzijds en desgevallend de reservatie van verblijfsaccommodaties anderzijds ten behoeve van de UGent, andere dan in het kader van beursgerelateerde projecten. Dit kan zowel reistickets betreffen ten behoeve van personeelsleden, studenten, navorsers, … van de Universiteit Gent. De reistickets betreffen bestemmingen naar elk mogelijk land ter wereld (inclusief België) vertrekkend vanuit elk mogelijk land ter wereld (inclusief België). Ook groepsreizen vallen onder dit perceel (per trein, bus of vliegtuig) Bij dit perceel is het wel wenselijk dat een online tool op maat van de instelling wordt ontworpen.
Contract type
Services
Procedure type
Negotiated with publication of a contract notice
BDA/ Free Market publication number
2016-510515

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB