« Back to Search« Back to SearchSearch » Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment  AKOS

Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment

  Ljubljana Slovenia — AKOS
Published January 18, 2016
|
Notice type
Award notice
Object of the contract are energy efficient computers and related equipment and maintenance of computer software, whereby the award of the contract takes account of the fundamental environmental requirements of Annex 4 of the Regulation on Green Public Procurement (Official Gazette of RS, no. 102/11, 18/12, 24 / 12, 64/12, 02/13 and 89/14).

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
AKOS, Stegne 7, Kontakt: Željko Smiljanić, SI-1000 Ljubljana. Tel. +386 15836300. Telefaks +386 15111101. E-pošta info.box@akos-rs.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.akos-rs.si
VRSTA NAROČNIKA
Nacionalna ali zvezna agencija/urad.
ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
Energijsko učinkoviti računalniki in računalniška oprema ter vzdrževanje računalniške opreme
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago. Nakup. Šifra NUTS: SI.
Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
Kratek opis naročila ali nabave
Predmet javnega narocila so energijsko učinkoviti računalniki in računalniška oprema ter vzdrževanje računalniške opreme, pri čemer se pri oddaji javnega naročila upošteva temeljne okoljske zahteve Priloge 4 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14).
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
50300000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo) 30200000 (Računalniška oprema in pribor)
Vrsta postopka
Odprti postopek
Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena.
Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne.
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Da. Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7593/2015 z dne 28. 10. 2015
DATUM ODDAJE NAROČILA
10. 12. 2015
INFORMACIJE O PONUDBAH
Število prejetih ponudb: 1 Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO
UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana, Litostrojska cesta 56, SI-1000 Ljubljana.
INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 100000 EUR, brez DDV Skupna končna vrednost naročila: 100000 EUR, brez DDV
INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
Organ, pristojen za pritožbene postopke
AKOS, Stegne 7, SI-1000 Ljubljana.
Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
AKOS, Stegne 7, SI-1000 Ljubljana.
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA
18. 1. 2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB