« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of energy products  ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE

Supply of energy products

  Ljubljana Slovenia — ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE
Published October 4, 2017
|
Notice type
Contract notice
The subject of the public procurement is the supply of energy products, namely environmentally less commodities in accordance with the Regulation on Green Public Procurement.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

I.1 Ime in naslovi
Uradno ime ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE Poštni naslov: Riharjeva ulica 38 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI041 Kraj Ljubljana Država Slovenija Kontaktna oseba E-pošta info@zdrzz.si Telefon +386 59227190 Telefaks +386 59227199
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava energentov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak 09000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava energentov, in sicer okoljsko manj obrmenjujoče blago skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 74.442.808,00 EUR
II.2 Opis
Sklop 1
II.2.1 Naslov
Naslov: Električna energija z deležem električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak 09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet Sklopa 1 je dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Sklop 2
II.2.1 Naslov
Naslov: Kurilno olje
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak 09135100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet Sklopa 2 je dobava kurilnega olja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Sklop 3
II.2.1 Naslov
Naslov: Utekočinjen naftni plin (čisti propan)
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak 09133000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet Sklopa 3 je dobava utekočinjenega naftnega plina (čisti propan).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Sklop 4
II.2.1 Naslov
Naslov: Zemeljski plin
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak 09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet Sklopa 4 je dobava zemeljskega plina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003059/2016-C01
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.08.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Uradno ime JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Poštni naslov: Verovškova ulica 62 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI041 Kraj Ljubljana Država Slovenija Kontaktna oseba E-pošta Telefon Telefaks Internetni naslov (URL):
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: EUR
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Poštni naslov: Slovenska cesta 54 Poštna številka: 1000 Kraj Ljubljana Država Slovenija Telefon Telefaks Internetni naslov: (URL)
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE Poštni naslov: Riharjeva ulica 38 Poštna številka: 1000 Kraj Ljubljana Država Slovenija Telefon Telefaks Internetni naslov: (URL)
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB