« Back to Search« Back to SearchSearch » printing services  MKL

printing services

  LJUBLJANA Slovenia — MKL
Published February 2, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
KSENIJA LESJAK S.P.
printing services

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
MKL, KERSNIKOVA ULICA 2, Kontakt: Katja Brank, SI-1000 LJUBLJANA. Tel. +386 16008300. Telefaks +386 16008332. E-pošta katja.brank@mklj.si.
TO OBVESTILO O ODDAJI POSAMEZNIH NAROČIL NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA SE NANAŠA NA
Posamezna naročila oddana v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Število prejetih ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma za ta sklop
2
Sklenitev in trajanje okvirnega sporazuma
Datum sklenitve okvirnega sporazuma: 7. 12. 2013 Trajanje okvirnega sporazuma (v mesecih): 36
Vrednosti, ki se nanašajo na celoten okvirni sporazum
Začetna ocenjena vrednost sklopa brez DDV: 39000 EUR
PODATKI O ODDANIH POSAMEZNIH NAROČILIH ZA NAVEDENI SKLOP
OBDOBJE: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA
2. 2. 2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB