« Back to Search« Back to SearchSearch » cleaning products  UKC MARIBOR

cleaning products

  MARIBOR Slovenia — UKC MARIBOR
Published February 22, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
KIMI d.o.o., SIJ d.o.o. Domžale, KIMI d.o.o., KIMI d.o.o.
cleaning products

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
UKC MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 005, Kontakt: Oddelek za javna naročila, SI-2000 MARIBOR. Tel. +386 23212566. Telefaks +386 23311533. E-pošta dejan.simic@ukc-mb.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ukc-mb.si
TO OBVESTILO O ODDAJI POSAMEZNIH NAROČIL NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA SE NANAŠA NA
Posamezna naročila oddana v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Število prejetih ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma za ta sklop
3
Sklenitev in trajanje okvirnega sporazuma
Datum sklenitve okvirnega sporazuma: 4. 2. 2015 Trajanje okvirnega sporazuma (v mesecih): 35
Vrednosti, ki se nanašajo na celoten okvirni sporazum
Začetna ocenjena vrednost sklopa brez DDV: 45115,57 EUR
PODATKI O ODDANIH POSAMEZNIH NAROČILIH ZA NAVEDENI SKLOP
OBDOBJE: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Število prejetih ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma za ta sklop
4
Sklenitev in trajanje okvirnega sporazuma
Datum sklenitve okvirnega sporazuma: 4. 2. 2015 Trajanje okvirnega sporazuma (v mesecih): 35
Vrednosti, ki se nanašajo na celoten okvirni sporazum
Začetna ocenjena vrednost sklopa brez DDV: 25918,03 EUR
PODATKI O ODDANIH POSAMEZNIH NAROČILIH ZA NAVEDENI SKLOP
OBDOBJE: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Število prejetih ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma za ta sklop
3
Sklenitev in trajanje okvirnega sporazuma
Datum sklenitve okvirnega sporazuma: 4. 2. 2015 Trajanje okvirnega sporazuma (v mesecih): 35
Vrednosti, ki se nanašajo na celoten okvirni sporazum
Začetna ocenjena vrednost sklopa brez DDV: 89921,31 EUR
PODATKI O ODDANIH POSAMEZNIH NAROČILIH ZA NAVEDENI SKLOP
OBDOBJE: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Število prejetih ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma za ta sklop
6
Sklenitev in trajanje okvirnega sporazuma
Datum sklenitve okvirnega sporazuma: 4. 2. 2015 Trajanje okvirnega sporazuma (v mesecih): 35
Vrednosti, ki se nanašajo na celoten okvirni sporazum
Začetna ocenjena vrednost sklopa brez DDV: 11193,44 EUR
PODATKI O ODDANIH POSAMEZNIH NAROČILIH ZA NAVEDENI SKLOP
OBDOBJE: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA
22. 2. 2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB