« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of energy accumulators - central UPS  RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana

Supply of energy accumulators - central UPS

  Ljubljana Slovenia — RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Published November 2, 2017 — Deadline November 17, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
Supply of energy accumulators - central UPS

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

I.1 Ime in naslovi
Uradno ime RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Poštni naslov: Kolodvorska ulica 2 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj Ljubljana Država Slovenija Kontaktna oseba Komercialna služba, Peter Lozar E-pošta peter.lozar@rtvslo.si Telefon +386 014752188 Telefaks +386 014752186
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobavo akumulatorjev energije – centralni UPS
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak 31431000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobavo akumulatorjev energije – centralni UPS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak 31431000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobavo akumulatorjev energije – centralni UPS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 14
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po DOKUMENTACIJI V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROCILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako JN-B0799.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2017 09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.02.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2017 10:00
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.11.2017 09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.11.2017 Obvesti o odločitvi o javnem naročilu

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB