« Back to Search« Back to SearchSearch » Consulting services  DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

Consulting services

  Ljubljana Slovenia — DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Published February 23, 2016
|
Notice type
Award notice
Consulting Services in the construction and reconstruction of state roads

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Sabina Brodt, SI-1000 Ljubljana. Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsi@gov.si. Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
VRSTA NAROČNIKA
Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
Javna uprava
ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
A-22/15 G; Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve. Kategorija storitve: št. 27. Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
Kratek opis naročila ali nabave
Geodetske storitve pri gradnji in rekonstrukciji državnih cest
Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
71355000 (Geodetske storitve)
Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
Vrsta postopka
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena.
Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne.
Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
43001-104/2015
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
Ne. Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Da. Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6368/2015 z dne 15. 9. 2015
DATUM ODDAJE NAROČILA
27. 1. 2016
INFORMACIJE O PONUDBAH
Število prejetih ponudb: 4 Število elektronsko prejetih ponudb: 0
IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO
GEODETSKI ZAVOD CELJE, d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, SI-3000 Celje.
INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6800000 EUR, z 22 % DDV
INFORMACIJE O NAROČILIH, ODDANIH PODIZVAJALCEM
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: Ne.
INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
DODATNE INFORMACIJE
Naročnik je sklenil okvirni sporazum za obdobje 48 mesecev z naslednjimi ponudniki: - Geodetski zavod Celje d.o.o. kot vodilni partner in Žolnir d.o.o. kot partner - LGB d.o.o. - Geograd d.o.o. kot vodilni partner ter Geofoto d.o.o., Geo-biro d.o.o., Geotočka d.o.o. in Geonep d.o.o. kot partnerji - Geodetska družba d.o.o.
Organ, pristojen za pritožbene postopke
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA
23. 2. 2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB