« Back to Search« Back to SearchSearch » Consulting services  MESTNA OBČINA CELJE

Consulting services

  Celje Slovenia — MESTNA OBČINA CELJE
Published February 18, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
NIVO EKO
Consulting services

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, Kontakt: Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, V roke: Tina Horvat Alt, SI-3000 Celje. Tel. +386 34265620. Telefaks +386 34265632. E-pošta tina.horvat@celje.si.
TO OBVESTILO O ODDAJI POSAMEZNIH NAROČIL NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA SE NANAŠA NA
Posamezna naročila oddana v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Število prejetih ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma za ta sklop
14
Sklenitev in trajanje okvirnega sporazuma
Datum sklenitve okvirnega sporazuma: 12. 2. 2014 Trajanje okvirnega sporazuma (v mesecih): 48
Vrednosti, ki se nanašajo na celoten okvirni sporazum
Začetna ocenjena vrednost sklopa brez DDV: 112784 EUR
PODATKI O ODDANIH POSAMEZNIH NAROČILIH ZA NAVEDENI SKLOP
OBDOBJE: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA
18. 2. 2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB